Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Lennart Staberg och Jonathan Johansson

Lennart Staberg och Jonathan Johansson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Tidigare har Lennart varit föredragande i Skatterättsnämnden. Jonathan arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Lennart: 010-213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Jonathan: 010-212 68 49, jonathan.johansson@pwc.com
Lennart Staberg and Jonathan Johansson works at PwC’s office in Stockholm. Lennart works with Swedish and international taxation relating to financial companies, including insurance companies. He also assists companies with tax audits and tax litigation. Lennart used to make presentations for the Revenue Law Commission. Jonathan works with domestic and international corporate taxation and with focus on the financial sector.
Lennart: +46 10 213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Jonathan: +46 10 212 68 49, jonathan.johansson@pwc.com

Förslag om skatteregler för tjänstepensionsföretag

Av Lennart Staberg och Jonathan Johansson, 9 oktober 2018

Förslag om skatteregler för tjänstepensionsföretagRegeringen har i en nyligen publicerad departementspromemoria lämnat förslag om skatteregler för tjänstepensionsföretag. Förslagen lämnas med anledning av den föreslagna nya rörelseregleringen för tjänstepensionsföretag och innebär bland annat att tjänstepensionsföretag skatterättsligt ska likställas med försäkringsföretag.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Förhandsbesked avseende avkastnings- och kupongskatt i fall där utländska försäkringsföretag meddelar depåförsäkringar

Av Lennart Staberg och Jonathan Johansson, 27 september 2018

Förhandsbesked avseende avkastnings- och kupongskatt I två förhandsbesked från Skatterättsnämnden behandlades den svenska beskattningen av kapitalet i utländska depåförsäkringar utifrån försäkringstagarens respektive försäkringsgivarens perspektiv. I det första förhandsbeskedet har en försäkringstagare inte ansetts ha rätt till återbetalning av kupongskatt som belastat dennes försäkring i ett utländskt livförsäkringsföretag till den del det överstiger avkastningsskatten för samma år. I det andra förhandsbeskedet ansågs det däremot strida mot EU-rätten att en sådan utländsk försäkringsgivare får betala kupongskatt för utdelning på svenska aktier hänförliga till en försäkring samtidigt som försäkringstagaren betalar avkastningsskatt på samma försäkring.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.