Så framtidssäkrar du skattefunktionen

Hemmakontor illustration ‹ Tillbaka till artiklarna

Coronapandemin har lett till att digitala arbetssätt har hamnat högst upp på agendan hos de flesta branscher och funktioner i samhället. För skattefunktionens del, har det lett till ett massivt digitalt skifte där skatterapporteringen stresstestas som aldrig förr. Konsekvenserna blir en allt längre att göra-lista för skatteavdelningarna som nu dessutom måste framtidssäkra processer och teknik. Frågan är bara hur?

Utöver att numera sakna tillgång till dokumentation på papper och möjligheten att kunna samarbeta på invanda sätt ökar skatteavdelningens att göra-lista, krav på kostnadsreduktion och efterfrågan på realtidsdata och realtidsrapportering. 

Många företag sitter dessutom fast i lågteknologiska, manuella och ofta excelbaserade lösningar. Även om excel och andra kalkylprogram fortfarande är ett kraftfullt verktyg utnyttjar vi sällan all dess potential och de täcker inte alla kommande behov. Världens skattemyndigheter digitaliserar sina verksamheter och kräver in datan från företagen i realtid och på transaktionsnivå samtidigt som de använder automatiska analysfunktioner för att jämföra in- och utdata på transaktionsnivå.

Det är därför nödvändigt att komma ikapp myndigheterna och framtidssäkra de processer och den teknik som behövs imorgon.

Hur ska man göra då?

Alla företag har en uppsättning krav och processer som måste uppfyllas med en skräddarsydd strategi. Strategin kan innehålla ”off the shelf” lösningar och mer skräddarsydda erbjudanden. Lösningar som till exempel SAP:s Advanced Compliance Reporting and Tax Compliance (SAP ACR & SAP TC) och PwC:s Indirect Tax Edge (ITX Edge) kan automatisera din momsrapportering och möjliggöra kraftfull analys i nära på realtid medan en mindre implementering av till exempel ett alteryxflöde kan automatisera en eller flera delar av i en process. 

Oavsett om det handlar om totallösningar eller mindre automatiseringar rekommenderar vi att företag säkerställer att de interna processerna är genomlysta och genomtänkta samt att processer, strategier och arbetssätt analyseras och utmanas. På så sätt bygger de tekniska systemen på en stabil grund med tillförlitlig och känd data. Det gör att man får förtroende för datan och förstår brister i systemet och därefter effektivt kan implementera analys- och rapporteringsfunktionalitet. System som till exempel SAP ACR, SAP TC eller ITX Edge  är mycket effektiva i multinationella organisationer där de kan automatisera rapporteringen samt ge skatteavdelningen initierade insikter i datan genom visuella rapporter och automatisera dagliga kontroller för att säkerställa regelefterlevnad och upptäcka nya problem när de uppstår. 

Johan Sohlberg

Johan Sohlberg

Johan arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Uppsala.
Kontakt: +46 10 212 53 93, johan.sohlberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Budgetpropositionen - så här ser skatteförslaget ut

Den sittande regeringen presenterade idag sin sista budget under innevarande mandatperiod. De sektorer som erhåller störst tillskott är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern 2021 - företagarnas skatteadministration tynger allt mer

PwC:s återkommande undersökning Skattebarometern visar att många företag brottas med en växande hantering av skatter. Bland övriga resultat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln