Koncernbidrag – förslag på ändring i budgetpropositionen

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0002_burgundy.pngI höstens budgetproposition har regeringen lämnat några förslag som syftar till att minska den administrativa bördan för företag. Ett av förslagen innebär att koncernbidrag ska följas av en motsvarande värdeöverföring som ska genomföras senast den dag som deklarationen ska lämnas in.

Enligt praxis är ett villkor för avdrag för koncernbidrag att en värdeöverföring som motsvarar bidraget görs. Detta krav vill regeringen nu ange i lagtext, samtidigt som man förtydligar att en sådan värdeöverföring ska genomföras senast den dag som det givande bolaget ska lämna in sin deklaration. Tidsgränsen följer utgången i ett avgörande från Skatterättsnämnden. Avgörandet överklagades av Skatteverket och undanröjdes av Högsta förvaltningsdomstolen, som i stället avvisade ansökningen.

Om det givande bolaget fått anstånd att lämna in inkomstdeklarationen ska värdeöverföringen, enligt regeringen, ske senast den dag som anståndet beviljats till.

Förslaget innebär i princip en kodifiering av praxis.

Regeringen föreslår att ändringen ska tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter utgången av år 2016.

Har du frågor om skatt?

Malin Börestam

Malin Börestam

Malin Börestam arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare. 010-212 47 36

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Ränteavdrag på efterställda skulder

Avdragsförbud för ränteutgifter på efterställda skulder ska tolkas så att den del av skulderna som på grund av avtrappningen i artikel 64 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper information om arbetet kring digital beskattning

I fredags den 31 januari publicerade OECD ett uttalande om status för arbetet kring digital beskattning (pelare 1) samt viss information om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Differentierad utdelning föranledde inte tjänstebeskattning

Differentierad utdelning i samband med en delägares utträde som ägare i bolaget ska beskattas i inkomstslaget kapital och inte som inkomst ...

Läs artikeln