<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Annika Winsth i PwC:s serie om framtidens skatter

‹ Tillbaka till artiklarna


Intervjuserien Jakten på den försvunna skattereformen fortsätter nu med Annika Winsth – chefekonom på Nordea. Kommer vi i mål med en skattereform under nuvarande mandatperiod och vilka skatter bör ses över? Det är några av frågorna som ställs av Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare på PwC.

Värt att notera är att intervjun genomfördes innan det ökade fokuset på coronakrisen.

Annika Winsth menar att det är önskvärt med en större skatteöversyn även om hon ser utmaningen med att en bred skattereform blir väldigt svår att genomföra. Ur den aspekten så kan det finnas fördelar med att diskutera olika delområden istället.

Ett centralt begrepp i Annikas resonemang är att utgå från en oförändrad så kallad ginikoefficient, det vill säga att skattenivåer mellan grupper inte ska justeras. Det här kan i sin tur underlätta acceptansen för skatteförändringar.

När det gäller viktiga delar i reformarbetet, så menar Annika att de flesta ekonomer är överens om att dagens nivåer när det gäller skatt på arbete är för höga och ger negativa konsekvenser. Annika öppnar också upp för någon form av närmande till en fastighetsskatt, även om hon inte tycker att den gamla modellen bör återinföras.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Jakten på den försvunna skattereformen

Under våren 2020 intervjuar vi relevanta personer om deras syn på den skattereform som utlovats i samband med januariöverenskommelsen. Det här var tredje delen i den intervjuserien. Här är tidigare avsnitt.

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig för Tax på PwC Sverige och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel.
Kontakt: 010- 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com

Lämna en kommentar