Har du koll på förändringarna inom internprissättning?

‹ Tillbaka till artiklarna

Är du verksam inom en internationell koncern och känner att du inte hängt med i alla svängar kring de regelförändringar som skett inom internprissättning? Kanske har du också funderingar kring de förändrade internprissättningsdokumentationskraven eller vill ha hjälp med att navigera inom de nya regelverken? Vi guidar dig rätt!

Projektet ämnat att bekämpa ”Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS) initierades 2013 av OECD och slutliga rapporter på det internprissättningsrelaterade området har levererats sedan 2015. Vi har i tidigare blogginlägg beskrivit de hittills mest väsentliga förändringarna, vilket kan sammanfattas till:

  • Förändringar/förtydliganden i tolkningen av armlängdsprincipen,
  • nya globala (och svenska) dokumentationskrav, och
  • kommande förändringar i definitionen av fast driftställe.

Trots ovanstående leveranser är fler förändringar att vänta då vissa frågor inom internprissättning fortfarande befinner sig under bearbetning (till exempel utformning och användning av vinstdelningsmetoden). Tolkningen av de förändrade regelverken är i det stora sammanhanget också bara i sin linda, där man inte kan utgå från att alla länder och lokala skattemyndigheter implementerar eller tolkar förändringarna på samma vis.

Med anledning av ovanstående förändringar i regelverket har det svenska Skatteverket likt många andra länders skattemyndigheter fått ökade resurser på det internationella området. Detta innebär att vi redan idag ser ett ökat antal skatterevisioner både i Sverige och utomlands. Dessutom har många länder, framförallt inom EU, börjat samordna sina skatterevisioner kring internationella frågor samtidigt som det förekommer ”gryningsräder” mot skattskyldiga i många länder. Detta ändrade beteende från skattemyndigheter innebär även ett ökat behov för skattskyldiga att säkerställa att de har kunskap, dokumentation och rutiner på plats för att hantera revisoner på ett bra sätt.

Seminarier kring förändringarna inom internprissättning

Vi kommer att hålla seminarier runt om i landet för att presentera en del av de förändringar som vi har sett i Sverige sedan det så kallade BEPS-projektet inleddes. Vi kommer att fokusera på följande områden:

  • Information om de nya dokumentationskraven,
  • information kring vad som gäller för bolag som inte direkt omfattas av de nya svenska dokumentationskraven,
  • PwC:s erfarenheter kring implementering av BEPS, och
  • ett urval av intressanta och aktuella rättsfall.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Amanda Ivansson

Amanda Ivansson

Amanda Ivansson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större och mindre koncerner.
010-212 52 21
Amanda Ivansson is working at the tax department at PwC's Jönköping office with transfer pricing and issues relating to restructering and changes with major and smaller groups.
+46 10-212 52 21

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Omställningsstöd förstärks samt ikraftträdande av nedstängningsstöd

Till följd av de nya restriktionerna och ikraftträdandet av den nya pandemilagen, har regeringen föreslagit ytterligare en förlängning och ...

Läs artikeln