<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bolagens totala skattebidrag – hur visar man det?

‹ Tillbaka till artiklarna

Rapport_TTC_Over_a_decade_of_development.jpgDen globala skattemiljön är under förändring och debatten om bolags skattebetalningar är ett återkommande tema i media. Genom att identifiera och mäta bolagets totala skattebidrag till de offentliga finanserna kan man på ett tydligt och enkelt sätt kommunicera verksamhetens totala bidrag till vårt samhälle.

Debatten om hur mycket, eller lite, skatt bolag betalar har intensifierats på global nivå. Fokus för debatten ligger uteslutande på bolagsskatten. I dagens globala skattemiljö utgör dock bolagsskatten ofta en mindre del av bolagens totala skattekostnad. Möjligheten och förmågan att visa bolagens totala skattebidrag, utöver bolagsskatten, är därför mer relevant än någonsin. Kraven på att göra informationen publik i kombination med så kallad ”country-by-country reporting” ökar transparensen av bolagens skattehantering i allmänhet och skattebetalningar i synnerhet.

PwC:s rapport ”The Total Tax Contribution Framework – Over a decade of development” ger en övergripande bild hur bolag kan agera för att i större utsträckning kommunicera sitt totala skattebidrag till de offentliga finanserna.

Läs rapporten här

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Kim Jokinen arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor. Kim är ansvarig för affärsområdet Tax Reporting & Strategy inom PwC Sverige.
010-212 49 08
Kim Jokinen works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency. Kim is in charge of Tax Reporting & Strategy for PwC Sweden.
+46 10 212 49 08

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tid att börja se över governancemodellen vad gäller skattefrågor

Endast hälften av globala bolag arbetar idag aktivt med en skattestrategi. Detta trots att det kommer att ske stora regelförändringar på ...

Läs artikeln