Bolagens totala skattebidrag – hur visar man det?

‹ Tillbaka till artiklarna

Rapport_TTC_Over_a_decade_of_development.jpgDen globala skattemiljön är under förändring och debatten om bolags skattebetalningar är ett återkommande tema i media. Genom att identifiera och mäta bolagets totala skattebidrag till de offentliga finanserna kan man på ett tydligt och enkelt sätt kommunicera verksamhetens totala bidrag till vårt samhälle.

Debatten om hur mycket, eller lite, skatt bolag betalar har intensifierats på global nivå. Fokus för debatten ligger uteslutande på bolagsskatten. I dagens globala skattemiljö utgör dock bolagsskatten ofta en mindre del av bolagens totala skattekostnad. Möjligheten och förmågan att visa bolagens totala skattebidrag, utöver bolagsskatten, är därför mer relevant än någonsin. Kraven på att göra informationen publik i kombination med så kallad ”country-by-country reporting” ökar transparensen av bolagens skattehantering i allmänhet och skattebetalningar i synnerhet.

PwC:s rapport ”The Total Tax Contribution Framework – Over a decade of development” ger en övergripande bild hur bolag kan agera för att i större utsträckning kommunicera sitt totala skattebidrag till de offentliga finanserna.

Läs rapporten här

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Kim Jokinen arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor. Kim är ansvarig för affärsområdet Tax Reporting & Strategy inom PwC Sverige.
010-212 49 08
Kim Jokinen works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency. Kim is in charge of Tax Reporting & Strategy for PwC Sweden.
+46 10 212 49 08

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Oenighet om svenska ränteavdragsregler är förenliga med EU-rätten

Till skillnad från EU-kommissionen menar regeringen att de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln