<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CbCR-rapportering: nya krav för koncerner med etablering i Rumänien

Kvinna med mötesdeltagare ‹ Tillbaka till artiklarna

Land-för-land-rapporteringsreglerna, mer kända som public country-by-country reporting (CbCR), blev antagna av Europaparlamentet år 2021. CbCR-reglernas införande har som syfte att öka skattetransparensen för multinationella koncerner med en sammanlagd konsoliderad omsättning överstigande 750 miljoner euro som har huvudkontor i ett EU-land. Koncernerna är skyldiga att offentliggöra hur mycket skatt de betalar i varje EU-land där de är etablerade. Läs om de nya CbCR-kraven för koncerner med etablering i Rumänien nedan.

Den rumänska regeringen införde nyligen formellt EU:s offentliga land-för-land-krav (CbC) och införlivade bestämmelserna i EU-direktivet 2021/2101 i sin nationella lagstiftning. 

Order 2048/2022 kräver att kvalificerade Rumänien-baserade multinationella företag och multinationella företag med dotterbolag eller filialer i Rumänien, oavsett om dessa har sitt högkvarter inom EU eller utanför EU, ska offentliggöra viss information på land-för-land-basis. Tröskelvärdet för den årliga konsoliderade intäkten är 3,7 miljarder Rumänsk leu (RON) (motsvarande 747 474 740 euro) under vart och ett av de två senaste efterföljande räkenskapsåren. 

Gäller från och med räkenskapsår som börjar den 1 januari 2023 eller senare

Den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2023 och gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2023 eller senare (vilket är tidigare än den 22 juni 2024 som fastställts i EU-direktivet). Efter dessa ändringar blir Rumänien den första EU-medlemsstaten att officiellt införa offentliga land-för-land-rapporteringsskyldigheter, med en deadline för beredning och ett offentliggörande betydligt tidigare än den som fastställs i EU-direktivet. 

Rekommenderade åtgärder att vidta

Kvalificerade multinationella företag som är verksamma i Rumänien och koncerner med huvudkontor i Rumänien bör förbereda den nödvändiga CbC-underrättelsen och överväga hur koncernens CbC-data kan tolkas. Att uppfylla de ytterligare offentliga CbC-kraven bör övervägas i ett bredare perspektiv sett till koncernens övergripande skattestrategi och skattestyrning. Med tanke på den ökade offentliga rapporteringsskyldigheten kring en koncerns skatteställning och dess potentiella inverkan på intressenter, inklusive investerare och icke-statliga organisationer (NGO:s), bör företag redan nu överväga att börja utveckla en strategi för skattetransparens.

Läs också: Offentlig land-för-land-rapportering: i ljuset av ökad transparens och samhällsansvar (CSR)

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Emelie Kokkinakis

Emelie Kokkinakis

Emelie Kokkinakis arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Göteborg med internprissättning.
Kontakt: 070-267 78 65, emelie.kokkinakis@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Trendspaningar för family offices

Både i Sverige och globalt har vi sett en kraftig tillväxt av family offices de senaste åren. Enligt PwC finns det drygt 7 500 family ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln
Läs artikeln

HOTS - införande av ett system för head office taxation i EU

EU-kommissionen presenterade den 12 september förslag till rådets direktiv om att inrätta ett system där hemviststatens skatteregler ...

Läs artikeln