<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CbCR-rapportering: nya krav för koncerner med etablering i Rumänien

Kvinna med mötesdeltagare ‹ Tillbaka till artiklarna

Land-för-land-rapporteringsreglerna, mer kända som public country-by-country reporting (CbCR), blev antagna av Europaparlamentet år 2021. CbCR-reglernas införande har som syfte att öka skattetransparensen för multinationella koncerner med en sammanlagd konsoliderad omsättning överstigande 750 miljoner euro som har huvudkontor i ett EU-land. Koncernerna är skyldiga att offentliggöra hur mycket skatt de betalar i varje EU-land där de är etablerade. Läs om de nya CbCR-kraven för koncerner med etablering i Rumänien nedan.

Den rumänska regeringen införde nyligen formellt EU:s offentliga land-för-land-krav (CbC) och införlivade bestämmelserna i EU-direktivet 2021/2101 i sin nationella lagstiftning. 

Order 2048/2022 kräver att kvalificerade Rumänien-baserade multinationella företag och multinationella företag med dotterbolag eller filialer i Rumänien, oavsett om dessa har sitt högkvarter inom EU eller utanför EU, ska offentliggöra viss information på land-för-land-basis. Tröskelvärdet för den årliga konsoliderade intäkten är 3,7 miljarder Rumänsk leu (RON) (motsvarande 747 474 740 euro) under vart och ett av de två senaste efterföljande räkenskapsåren. 

Gäller från och med räkenskapsår som börjar den 1 januari 2023 eller senare

Den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2023 och gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2023 eller senare (vilket är tidigare än den 22 juni 2024 som fastställts i EU-direktivet). Efter dessa ändringar blir Rumänien den första EU-medlemsstaten att officiellt införa offentliga land-för-land-rapporteringsskyldigheter, med en deadline för beredning och ett offentliggörande betydligt tidigare än den som fastställs i EU-direktivet. 

Rekommenderade åtgärder att vidta

Kvalificerade multinationella företag som är verksamma i Rumänien och koncerner med huvudkontor i Rumänien bör förbereda den nödvändiga CbC-underrättelsen och överväga hur koncernens CbC-data kan tolkas. Att uppfylla de ytterligare offentliga CbC-kraven bör övervägas i ett bredare perspektiv sett till koncernens övergripande skattestrategi och skattestyrning. Med tanke på den ökade offentliga rapporteringsskyldigheten kring en koncerns skatteställning och dess potentiella inverkan på intressenter, inklusive investerare och icke-statliga organisationer (NGO:s), bör företag redan nu överväga att börja utveckla en strategi för skattetransparens.

Läs också: Offentlig land-för-land-rapportering: i ljuset av ökad transparens och samhällsansvar (CSR)

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Emelie Kokkinakis

Emelie Kokkinakis

Emelie Kokkinakis arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Göteborg med internprissättning.
Kontakt: 070-267 78 65, emelie.kokkinakis@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt lagförslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter

Regeringen publicerade den 21 mars i år sitt förslag på en ny lag med krav på att större multinationella koncerner och företag ska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Gränsöverskridande omstruktureringar inom EES

Enligt europeisk rättspraxis har bolag rätt att genomföra skatteneutrala gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar inom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Rättsfall från kammarrätten går emot tidigare praxis om förvärvad goodwill

Kammarrätten har bedömt att goodwillavskrivningar relaterade till förvärv av annat bolag, så kallad förvärvad goodwill, inte ska inkluderas ...

Läs artikeln