Fler företag ombeds fylla i W-8BEN-E vid vissa utbetalningar från USA

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroonSom en konsekvens av införandet av FATCA i USA ombeds allt fler företag att fylla i blankett W-8BEN-E vid vissa utbetalningar från USA. Utbetalaren har krav på sig att innehålla 30 procent skatt i det fall W-8BEN-E inte är fullständig eller saknas.

FATCA är skatteregler som tidigare införts i USA som är avsedda att ge den amerikanska skattemyndigheten ”Internal Revenue Service” (IRS) ökade möjligheter att upptäcka amerikanska skattskyldiga som har sina finansiella tillgångar i utländska finansiella institut, ”Foreign Financial Institution” (FFI).

USA ställer krav på att länder som deltar i FATCA ska ingå informationsutbytesavtal med USA. Bland annat förbinder sig Sverige att 1) kräva in uppgifter från svenska FFI:er och 2) lämna uppgifterna till USA (IRS).

Man kan förledas att tro att upplysningskraven endast omfattar och berör finansiella institut. Upplysningskraven omfattar dock även till exempel svenska företag som får betalning för utförda tjänster till kunder i USA. Utbetalningar av utdelning, ränta och royalty som till exempel ett svenskt företag erhåller från USA omfattas också av regelverket. Det innebär att det amerikanska företaget kan komma att hålla inne 30 procent skatt på alla utbetalningar till ett svenskt företag om inte företaget fyller i blankett W-8BEN-E som för utbetalaren bekräftar den så kallade FATCA-statusen hos mottagaren av betalningen, att mottagaren av betalningen är den rättmätige ägaren till denna och att dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och USA ger rätt till befrielse från den amerikanska skatten.

Blankett W-8BEN används i motsvarande fall när en fysisk person är mottagare av betalningen.

Kommentar

Kravet på en W-8BEN-blankett har funnits länge men efterlevnaden har inte varit särskilt hög. Blanketterna i W-8BEN-serien har nu uppdaterats och blivit fler och vi har märkt av ett större krav från utbetalare i USA att företagen ska fylla i blanketten för att undvika den 30 procent skatten.

Kontakta din lokala skatterådgivare för vidare hjälp med formalia kring W-8BEN och W-8BEN-E.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Faktaruta

Christina Aronson

Christina Aronson

Christina Aronson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med skattefrågor rörande bolagsbeskattning, internationell beskattning och ägarbeskattning.

Kontakt: 010-212 52 08, christina.aronson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln