Förslag om slopande av representationsavdraget

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-board-governanceFinansdepartementet föreslår ett slopande av avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller liknande, utom för enklare förtäring av mindre värde. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Finansdepartement föreslår ett slopande av avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde. Vid representation får avdraget för moms som avser måltider eller liknande högst uppgå till momsen på 300 kronor per person och tillfälle. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Momslagens bestämmelse om avdrag för moms på representation är kopplad till de regler för inkomstskattemässigt avdrag för representationsutgifter. Tidigare har det inneburit att avdraget för ingående moms har begränsats till att motsvara momsen på 90 kronor per person. Det har dock konstaterats att en sådan begränsning av momsavdraget inte är tillåten enligt EU-rätten. Därmed kan numera avdrag för den ingående momsen medges utifrån en högre beloppsgräns, 300 kronor exklusive moms per person vid extern representation. Vid intern representation medges avdrag beräknat på 200 kronor. Om måltiden innehåller till exempel vin medges dock endast avdrag för momsen på 180 kronor, till skillnad från om det serveras starköl till måltiden då beloppsgränsen är 300 kronor.

I och med justeringen av beloppsgränsen för moms så uppkommer det en situation där företagen måste förhålla sig till olika beloppsgränser för avdrag avseende en och samma utgift. Det försvårar den praktiska hanteringen och blir svårtillämpat både för företagen och Skatteverket. Därför föreslås en enhetlig beloppsgräns för momsavdraget vid representation och för inkomstskattens del slopas helt rätten till avdrag.

Kommentar

Regeringen har fått skarp kritik från flera håll för sitt förslag att slopa avdragsrätten för representation. Det har samtidigt sannolikt upplevts som krångligt av företagen att hålla reda på de nuvarande reglerna där olika beloppsgränser kan gälla för representationsmåltider. De nuvarande beloppsgränserna blir till exempel olika beroende på om det är extern eller intern representation eller om det är vin eller öl till maten. Även om förslaget om slopad avdragsrätt för representationsmåltider innebär en högre bolagsskatt så kompenseras detta delvis av förslaget om ett något högre momsavdrag för de företag som bedriver momspliktig verksamhet och en minskad administration när representationskvitton inte längre behöver delas upp i en avdragsgill respektive ej avdragsgill representation i samband med måltidsrepresentation.

Har du frågor om skatt?

Christina Aronson

Christina Aronson

Christina Aronson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med skattefrågor rörande bolagsbeskattning, internationell beskattning och ägarbeskattning.

Kontakt: 010-212 52 08, christina.aronson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln