Skatteverket ifrågasätter nedsättning av arbetsgivaravgifter vid utvecklingsarbete

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0005_orangeSkatteverket överväger att inte medge nedsättning av arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med utvecklingsarbete.

Som vi tidigare har skrivit i Tax matters, 10 december 2013, kan företag sedan den 1 januari 2014 få sänkt arbetsgivaravgift för anställda som arbetar med forskning och utveckling (FoU). Utgångspunkten för den nya lagen är att gynna FoU och arbetet ska ha ett kommersiellt syfte.

Enligt reglerna medges nedsättning av arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med forskning och/eller utveckling. Forskning definieras som ett systematiskt och kvalificerat arbete med att ta fram ny kunskap. Utveckling definieras som systematiskt och kvalificerat arbete med att använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana. Det finns inget krav på att företaget som yrkar avdraget ska bedriva egen forskning.

Vi har stött på fall där Skatteverket överväger att inte medge nedsättning av arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med FoU. Skatteverket anger att företagen ska kunna visa vilka forskningsresultat som ligger till grund för utvecklingen av nya produkter. Skatteverket menar vidare att det ska finnas ett tillräckligt forskningsinslag i utvecklingsarbetet.

Kommentar

Redan i förarbetena till den nya lagstiftningen konstaterades att det kan uppkomma gränsdragningsproblem om vad som utgör kvalificerad FoU.

Som vi tolkar förarbetena är normalt löpande utvecklingsarbete inte tillräckligt för att medge sänkta arbetsgivaravgifter för FoU. Därför finns ett krav på att utvecklingsarbetet ska baseras på forskning. Företagen ska kunna visa att de anställda i huvudsak utvecklar nya produkter eller väsentliga förbättringar av befintliga produkter. Som vi ser det förutsätter utveckling av en ny avancerad teknisk produkt eller väsentlig förbättring av en sådan som regel tillämpning av ny kunskap. Man bör därför kunna utgå ifrån att sådant utvecklingsarbete baseras på forskningsresultat enligt ovannämnda definition.

Det återstår att se hur praxis utvecklas och vilka beviskrav som kommer att ställas på företagen. Tills läget klarnat rekommenderar vi att man i gränsfall gör så kallade öppna yrkanden till Skatteverket i samband med nedsättning av arbetsgivaravgifter för FoU.

Har du frågor om personbeskattning?

Christina Aronson

Christina Aronson

Christina Aronson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med skattefrågor rörande bolagsbeskattning, internationell beskattning och ägarbeskattning.

Kontakt: 010-212 52 08, christina.aronson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Budgetpropositionen - så här ser skatteförslaget ut

Den sittande regeringen presenterade idag sin sista budget under innevarande mandatperiod. De sektorer som erhåller störst tillskott är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Är du aktiv inom e-sport – dags att börja fundera på deklarationen redan nu!

För kalenderåret 2021 ska individer med inkomster från e-sport och andra aktiviteter på internet och sociala medier deklarera inkomster som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln