Blankett W-8BEN-E allt vanligare vid affärer med kunder i USA

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundy.pngSom vi tidigare skrivit om ombeds allt fler företag att fylla i blankett W-8BEN-E vid vissa utbetalningar från USA. Utbetalaren har krav på sig att innehålla 30 procent skatt i det fall W-8BEN-E inte är fullständig eller saknas.

FATCA är skatteregler som införts i USA för att ge den amerikanska skattemyndigheten ökade möjligheter att upptäcka amerikanska skattskyldiga som har sina finansiella tillgångar i utlandet. Sverige är ett av de länder som har skrivit på FATCA-avtalet.

Det innebär bland annat att utländska företag behöver fylla i en W-8BEN-E om utbetalaren i USA begär det. När ditt företag, som mottagare av betalningen från USA, lämnat över en korrekt ifylld W-8BEN-E kan utbetalaren förlita sig på att ditt företag är den verklige mottagaren av betalningen. Beroende på vad betalningen avser innehåller utbetalaren då en reducerad skatt alternativt ingen skatt på betalningen.

Om ditt företag till exempel utför tekniska tjänster åt en kund i USA och inte har någon verksamhet där, så kallat fast driftställe, ska du normalt sett inte betala någon skatt i USA på fakturerade tjänster.

Blankett W-8BEN-E har nyligen uppdaterats (april 2016). Uppdateringen är mer teknisk och innebär inga substantiella förändringar.

Kommentar

Det som är viktigt att tänka på är att blanketten är korrekt ifylld, bland annat att din status som företagare är korrekt angiven (rad 5 på första sidan i blanketten, Chapter 4 status). Om förutsättningarna ändras, till exempel i ägandet av företaget är det också viktigt att blanketten uppdateras utifrån de nya förutsättningarna.

Blankett W-8BEN används av privatpersoner som berörs av reglerna.

Kontakta din lokala skatterådgivare för vidare hjälp med formalia kring W-8-BEN och W-8-BEN-E.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Christina Aronson

Christina Aronson

Christina Aronson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med skattefrågor rörande bolagsbeskattning, internationell beskattning och ägarbeskattning.
010-212 52 08
Christina Aronson works at PwC’s office in Jönköping with tax issues relating to corporate taxation, international taxation and owner taxation.
+46 10 212 52 08

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avsnitt i PwC:s serie om skatter: Joar Forssell inte nöjd med hur finansministern drivit frågan om en skattereform

  Som ungdomspolitiker tog Joar Forssell fram ett förslag till skattereform tillsammans med SSU:s ordförande Philip Botström. Hur ser Joar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdragsreglerna: nytt kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas

Skatteverket publicerade den 7 maj ett nytt ställningstagande kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas. Ställningstagandet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets nya ställningstagande till finansiella garantier inom koncerner

Skatteverkets två tidigare ställningstaganden gällande finansiella garantier ersätts av ett nytt för att bättre stämma överens med ...

Läs artikeln