Blankett W-8BEN-E allt vanligare vid affärer med kunder i USA

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundy.pngSom vi tidigare skrivit om ombeds allt fler företag att fylla i blankett W-8BEN-E vid vissa utbetalningar från USA. Utbetalaren har krav på sig att innehålla 30 procent skatt i det fall W-8BEN-E inte är fullständig eller saknas.

FATCA är skatteregler som införts i USA för att ge den amerikanska skattemyndigheten ökade möjligheter att upptäcka amerikanska skattskyldiga som har sina finansiella tillgångar i utlandet. Sverige är ett av de länder som har skrivit på FATCA-avtalet.

Det innebär bland annat att utländska företag behöver fylla i en W-8BEN-E om utbetalaren i USA begär det. När ditt företag, som mottagare av betalningen från USA, lämnat över en korrekt ifylld W-8BEN-E kan utbetalaren förlita sig på att ditt företag är den verklige mottagaren av betalningen. Beroende på vad betalningen avser innehåller utbetalaren då en reducerad skatt alternativt ingen skatt på betalningen.

Om ditt företag till exempel utför tekniska tjänster åt en kund i USA och inte har någon verksamhet där, så kallat fast driftställe, ska du normalt sett inte betala någon skatt i USA på fakturerade tjänster.

Blankett W-8BEN-E har nyligen uppdaterats (april 2016). Uppdateringen är mer teknisk och innebär inga substantiella förändringar.

Kommentar

Det som är viktigt att tänka på är att blanketten är korrekt ifylld, bland annat att din status som företagare är korrekt angiven (rad 5 på första sidan i blanketten, Chapter 4 status). Om förutsättningarna ändras, till exempel i ägandet av företaget är det också viktigt att blanketten uppdateras utifrån de nya förutsättningarna.

Blankett W-8BEN används av privatpersoner som berörs av reglerna.

Kontakta din lokala skatterådgivare för vidare hjälp med formalia kring W-8-BEN och W-8-BEN-E.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Christina Aronson

Christina Aronson

Christina Aronson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med skattefrågor rörande bolagsbeskattning, internationell beskattning och ägarbeskattning.

Kontakt: 010-212 52 08, christina.aronson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln