<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

‹ Tillbaka till artiklarna

Enskilda näringsidkare har drabbats hårt av coronapandemin. Nu har regeringen presenterat ett förslag om stöd på 3,5 miljarder kronor till de drabbade företagen. I budgetpropositionen för 2021 föreslås ytterligare 1,5 miljarder kronor avsättas. Förslaget är tänkt att träda i kraft så snart som möjligt.

En stor del av enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av coronapandemin, särskilt kultursektorn och besöksnäringen. Många av företagen har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som regeringen presenterat hittills, till exempel korttidsarbete och omställningsstöd. Därför föreslås nu ett särskilt stöd till enskilda näringsidkare.

Riktar sig specifikt till enskilda näringsidkare med större omsättningstapp

Det omsättningsbaserade stödet är utformat på liknande sätt som omställningsstödet, men riktar sig specifikt till enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av pandemin.

Stödet är tänkt att ge ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från mars till juli 2020, och den maximala ersättningen som kan erhållas är 120 000 kr. Det omsättningsbaserade stödet innebär att enskilda näringsidkare kan få ersättning med 75 procent av omsättningstappet för de aktuella månaderna jämfört med samma period 2019.

Villkor för att få omsättningsbaserat stöd

En förutsättning för att beviljas stöd är bland annat att den enskilda näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kr under föregående år. Liksom omställningsstödet är det omsättningsbaserade stödet uppdelat i tre stödperioder, där motsvarande månad eller månader 2019 utgör respektive stödperiods jämförelseperiod: mars-april 2020, maj 2020 och juni-juli 2020.

För att beviljas stöd krävs att nettoomsättningen för respektive stödperiod under 2020 minskade jämfört med omsättningen motsvarande period 2019 enligt tabellen nedan.

Totalt kan den enskilda näringsidkaren få ett stöd om 120 000 kr, fördelat på de respektive stödperioderna mars – april 48 000 kr, maj 24 000 kr och juni – juli 48 000 kr.

 

Stödperiod

Omsättningstapp

Maximalt stöd

Mars – april

30 procent

48 000 kr

Maj

40 procent

24 000 kr

Juni – juli

50 procent

48 000 kr

 

Regeringen kommer inom kort att presentera en promemoria avseende förslaget om omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare som kommer att skickas ut på remiss.

Är det omsättningsbaserade stödet tillräckligt?

Regeringens förslag är mycket välkommet eftersom enskilda näringsidkare inte har kunnat ta del av de åtgärder som hittills har presenterats samtidigt som de har drabbats hårdast, i synnerhet kultursektorn och besöksnäringen. Detaljerna i förslaget har ännu inte presenterats, men frågan är om storleken på stödet är tillräckligt för de sektorer som i princip har blivit helt utslagna till följd av pandemin. 

Har du frågor om regeringens stödpaket?

Annika Svanfeldt & Nickta Saberi

Annika Svanfeldt & Nickta Saberi

Annika Svanfeldt och Nickta Saberi arbetar som Skattespecialister på PwC:s kontor i Stockholm.

Annika: 010 212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Nickta: 010-212 67 83, nickta.saberi@pwc.com

Lämna en kommentar