<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Transparens på skatteområdet i fokus

TM_pattern-1 ‹ Tillbaka till artiklarna

Den globala diskussionen kring transparens och rapportering av skatt har blivit allt större de senaste åren och flera regleringar har skett på området. En tydlig och genomarbetad skattestrategi och policy kring skattefrågor som bland annat visar att företaget bidrar till samhället i de regioner de verkar är ett effektivt verktyg för att öka förtroendet för företag både gentemot företagets egna intressenter men även gentemot allmänheten.

Vi har i en tidigare artikel behandlat oron hos företag att en transparent redovisning av skatt och annan finansiell information kan leda till konkurrensnackdelar och möjligen även skada företagets varumärke. Centralt har varit hur företag ska förhålla sig till dessa krav på transparens utan att för den sakens skull öppna upp sig för risker.

Hållbarhetsredovisning är obligatoriskt för vissa företag sedan 2017. Uppskattningsvis omfattar lagkravet cirka 1 600 svenska företag. De flesta företag utgår vid sin hållbarhetsredovisning ifrån riktlinjerna framtagna av Global Reporting Initiative (GRI), som är en fristående internationell organisation som ger ut en väl använd standard för hållbarhetsredovisning.

GRI arbetar med ett pågående projekt med målet att främja just en större transparens av företags och organisationers tillvägagångssätt vad gäller rapportering av skatt. Inkluderade element i projektet är skattestrategi, styrning och information om faktisk skatt som betalas globalt.

Projektet har nyligen resulterat i nya riktlinjer för hållbarhetsredovisning avseende skatt. De nya riktlinjerna blev nyligen godkända av Global Sustainability Standards Board (GSSB) och kommer - efter att allmänheten har fått lämna synpunkter - sannolikt att fastställas i mitten av mars 2019. De nya riktlinjerna innebär att företag som idag hållbarhetsredovisar enligt GRI:s standarder - och som vill fortsätta att göra det i framtiden - kommer behöva vara transparenta med sin skattestrategi och policy kring skattefrågor som en del av sin hållbarhetsredovisning.

Utöver transparens i frågor om strategi och styrning vad gäller skatt kommer företag också att behöva land-för-land-rapportera finansiell, ekonomisk och skatterelaterad information för varje jurisdiktion där företaget är verksamt. Syftet med en sådan rapportering är att tydliggöra den geografiska fördelningen av ett företags skattebetalningar. Ett företag kan använda sig av rapporteringen för att kommunicera hur mycket företaget bidrar till respektive land genom att betala skatter och andra avgifter.

Vid efterlevnaden av de nya riktlinjerna kommer företag sannolikt att ställas inför nya utmaningar vad gäller dokumentation och sammanställning av företagets skattestrategi samt skatterapporteringar. Sett ur ett vidare perspektiv kommer de nya riktlinjerna dock möjliggöra för företag att på ett tydligt och tillförlitligt sätt vara transparenta med hur företagets vinster och skattebetalningar fördelas globalt, vilket är ett ämne som blir allt mer relevant i takt med att allmänintresset för skatt som en hållbarhetsfråga ökar.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kim Jokinen och Peter Heyne

Kim Jokinen och Peter Heyne

Kim Jokinen och Peter Heyne arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com
Kim Jokinen and Peter Heyne works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: +46 10 213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Tid att börja se över governancemodellen vad gäller skattefrågor

Endast hälften av globala bolag arbetar idag aktivt med en skattestrategi. Detta trots att det kommer att ske stora regelförändringar på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förhandsbesked om huvudsaklighetsprincipen vid beskattning av el förbrukad i industriell verksamhet

Skatterättsnämnden har i ett nytt förhandsbesked fastslagit att det saknas lagligt stöd för Skatteverket att ställa krav på huvudsaklig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt energiskatt på bensin och diesel från den första maj 2022

Riksdagen har tillkännagivit för regeringen att regeringen ska återkomma med ett lagförslag om sänkt energiskatt på bensin och diesel. ...

Läs artikeln