<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Investerare backar ytterligare transparens på skatteområdet

TM_pattern-3_1 ‹ Tillbaka till artiklarna

Vi har i en tidigare artikel skrivit om förslaget på nya riktlinjer vad gäller skattefrågor i hållbarhetsredovisningen som Global Reporting Initiative (GRI) nyligen tagit fram. Förslaget innebär i korthet att företag behöver vara transparenta i frågor som strategi och styrning vad gäller skatt, men även att företag kommer behöva rapportera finansiell, ekonomisk och skatterelaterad information för varje jurisdiktion där företaget är verksamt.

Syftet med en sådan rapportering är bland annat att tydliggöra den geografiska fördelningen av ett företags skattebetalningar samtidigt som företaget ges möjlighet att kommunicera sitt bidrag till respektive jurisdiktion i form av skatter och andra avgifter. Förslaget berör de företag som idag hållbarhetsredovisar enligt GRI:s standarder och som vill fortsätta att göra det i framtiden - under förutsättning att skatt anses utgöra en väsentlig fråga för företaget. Mer information om förslaget hittar du här.

Förslaget publicerades nyligen för allmänhetens synpunkter och intresset visade sig vara stort - framför allt från investerarsidan. Detta då cirka 55 procent av de representerade organisationerna var investerarorganisationer som direkt hanterar tillgångar överstigande 2 500 miljarder dollar globalt. Att diskussionen varit global syntes även på nationaliteten av de organisationer och individer som lämnat synpunkter. Dessa har bland annat varit ifrån Europa, Nordamerika, Australien, Asien, Afrika och Sydamerika.

Bland svaren, som finns tillgängliga publikt, finns några av världens största investeringsfonder som Norges Bank Investment Management och Legal & General Investment Management.

GSSB (Global Sustainability Standards Board) Chair Judy Kuszewski sa “Vi är glada över att investeringsorganisationerna har varit så starkt engagerade i denna process, med den största andelen svar från investerare. Detta visar på hur stark efterfrågan är på tillförlitliga uppgifter om skatterapportering och dess relevans för investerare och deras beslutsfattande.”

Nästa steg i processen är att en teknisk kommitté ska överväga alla mottagna svar innan förslaget revideras (under Q2-Q3 2019) och förs vidare för godkännande (förväntat Q4 2019).

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kim Jokinen och Peter Heyne

Kim Jokinen och Peter Heyne

Kim Jokinen och Peter Heyne arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com
Kim Jokinen and Peter Heyne works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: +46 10 213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Tid att börja se över governancemodellen vad gäller skattefrågor

Endast hälften av globala bolag arbetar idag aktivt med en skattestrategi. Detta trots att det kommer att ske stora regelförändringar på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förhandsbesked om huvudsaklighetsprincipen vid beskattning av el förbrukad i industriell verksamhet

Skatterättsnämnden har i ett nytt förhandsbesked fastslagit att det saknas lagligt stöd för Skatteverket att ställa krav på huvudsaklig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt energiskatt på bensin och diesel från den första maj 2022

Riksdagen har tillkännagivit för regeringen att regeringen ska återkomma med ett lagförslag om sänkt energiskatt på bensin och diesel. ...

Läs artikeln