<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny skattestandard tar plats i hållbarhetsrapporteringen från och med 2021

Möte med grönska bakom ‹ Tillbaka till artiklarna

Från och med nästa år ska en ny standard och riktlinjer för skattefrågor tillämpas på hållbarhetsrapporter. Trots att rapporteringen ställer större krav på företag öppnar det också upp för mer transparens kring skattefrågor. Så här ser den nya standarden GRI 207: Tax 2019 ut.

Sedan 2017 är hållbarhetsredovisning obligatorisk för vissa bolag. Den nya skattestandarden, GRI 207: Tax 2019, innebär att företag som idag baserar sin hållbarhetsrapport på GRI:s standard - och som har för avsikt att göra så i framtiden - kan behöva inkludera skattefrågor i sin hållbarhetsrapport. Förutsättningen är att skatt anses utgöra ett väsentligt område för företaget.

De flesta bolag i Sverige utgår i sin hållbarhetsredovisning utifrån de standarder och rekommendationer som har tagits fram av Global Reporting Initiative (GRI). I september 2019 godkändes GRI 207: Tax 2019, en ny standard och riktlinjer för skattefrågor i hållbarhetsredovisningen. Den ska tillämpas på hållbarhetsrapporter som publiceras från och med den 1 januari 2021, oavsett vilken tidsperiod rapporten omfattar.

Läs även: Transparens på skatteområdet i fokus

GRI:s skattestandard består av två delar

GRI:s skattestandard är huvudsakligen uppdelad i två avsnitt - management approach och land-för-land rapportering. Avsnitten innehåller i sin tur i en obligatorisk del som är miniminivån på rapporteringen och en del med frivilliga rekommendationer.

Management approach - Skattefrågor inom organisationen

Under management approach förväntas företag redogöra för hur man arbetar med skattefrågor inom organisationen. Här ingår bland annat frågor som skattestrategi, policy och hur skatterisker identifieras och hanteras inom organisationen. Dessutom ska företaget beskriva hur skattestrategin vävs in i det övergripande strategiarbetet. 

Land-för-land - information för de jurisdiktioner där företaget är verksamt

I avsnittet land-för-land ska företaget ha med finansiell, ekonomisk och skatterelaterad information för varje jurisdiktion där företaget är verksamt. Företaget redogör då bland annat sina finansiella bidrag i form av skatter och andra avgifter till de jurisdiktioner där företaget är verksamt.

Standarden ökar transparensen men ställer höga krav på företagen

Den nya GRI-standarden har många olika komponenter som företag nu förväntas kommunicera. Med tanke på att tidpunkten för rapportering närmar sig kan det bli utmanande för företagen att mäkta med dokumentation och sammanställning av företagets strategi i skattefrågor och skatterapporteringar. Å andra sidan ökar transparensen för hur företagen arbetar med strategiska skattefrågor och hur företagets vinster och skattebetalningar fördelas globalt.

Den nya hållbarhetsstandarden är bara en av många rapporteringskrav som organisationer ställs inför idag, utöver till exempel DAC6 och country-by-country-rapportering. Initiativen ställer såklart höga krav samtidigt som skattefunktionen ges en mer central plats inom organisationen. Företag bör redan nu fundera över hur skattefunktionen inom organisationen ser ut idag och om den kan effektiviseras, organiseras och digitaliseras för att möta de krav som ställs från omvärlden.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Kim Jokinen och Peter Heyne

Kim Jokinen och Peter Heyne

Kim Jokinen och Peter Heyne arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com
Kim Jokinen and Peter Heyne works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: +46 10 213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Trendspaningar för family offices

Både i Sverige och globalt har vi sett en kraftig tillväxt av family offices de senaste åren. Enligt PwC finns det drygt 7 500 family ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln
Läs artikeln

HOTS - införande av ett system för head office taxation i EU

EU-kommissionen presenterade den 12 september förslag till rådets direktiv om att inrätta ett system där hemviststatens skatteregler ...

Läs artikeln