Socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Indien - nya riktlinjer

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-aerospace-and-defenceI juni skrev vi i Tax matters om socialförsäkringsavtalet mellan Sverige och Indien som trädde ikraft den 1 augusti 2014. Nu har riktlinjer kommit avseende hur utsändningar som påbörjats före den 1 augusti 2014 ska hanteras.

Allmänt om utsändningsreglerna i avtalet

En anställd, som normalt arbetar hos en arbetsgivare i Sverige eller Indien, kan enligt avtalet sändas ut till det andra landet för arbete för arbetsgivarens räkning och fortsatt tillhöra hemlandets socialförsäkring avseende allmänna pensionsförmåner. Detta gäller om utsändningen förväntas vara högst 24 månader. Det finns möjlighet till förlängning i ytterligare 24 månader.

Avtalet gäller endast pensionsförmåner och rätten till övriga förmåner avgörs enligt nationell lagstiftning. Vid utsändning från Sverige till Indien innebär detta att den anställde omfattas av hela det svenska socialförsäkringssystemet om utsändningen kan antas pågå i högst ett år (vissa bosättningsbaserade förmåner försvinner om utsändningen är längre än 6 månader). De svenska arbetsgivaravgifterna uppgår för 2014 till 31,42 procent för anställda födda 1949-1987.

I det fall utsändningen kan antas pågå i mer än ett år omfattas den anställde endast av pensionsförmånerna. Arbetsgivaren betalar då bara avgifter avseende ålders-, efterlevande och förtidspension. För 2014 uppgår dessa till 13,48 procent för anställda födda 1949-1987.

För en anställd från Indien som är utsänd till Sverige av sin indiska arbetsgivare ska inga svenska arbetsgivaravgifter betalas om utsändningen kan antas vara i högst ett år. Om utsändningen varar i mer än ett år betalas under 2014 svenska arbetsgivaravgifter med
8,06 procent för anställda födda 1949-1987.

Utsändningar som påbörjats före den 1 augusti 2014

Enligt Försäkringskassan är det möjligt att ansöka om att avtalet ska tillämpas även på utsändningar från Sverige som påbörjats före den 1 augusti 2014. I det fall en ansökan om utsändningsintyg avser tid både före och efter den 1 augusti 2014 gäller följande. För tid före den 1 augusti 2014 tillämpas endast socialförsäkringsbalkens bestämmelser, från den 1 augusti 2014 tillämpas även bestämmelserna i avtalet. Den anställde kan då omfattas av de svenska pensionsförmånerna från den 1 augusti 2014 även om denne tidigare inte varit omfattad av dessa pga. att utsändningen pågår i mer än ett år. Detta gäller under förutsättning att beslut fattas efter den 1 augusti 2014. Arbetsgivaren får under 2014 betala arbetsgivaravgifter om 13,48 procent på lön som avser tid från den 1 augusti 2014 för anställda födda 1949-1987.

Om någon ansökan om utsändningsintyg inte skickas in tillämpas inte avtalet på någon del av utsändningen, det vill säga inte heller på tid efter den 1 augusti 2014.

Vad vi förstår kommer även individer som sänds ut från Indien till Sverige att hos indiska myndigheter kunna ansöka om att avtalet tillämpas på den del av utsändningen som avser tid efter den 1 augusti 2014 och framåt. Det innebär att arbetsgivaravgifterna i Sverige för de utsändningar från Indien som pågår i mer än ett år kan sänkas till 8,06 procent eftersom de avgifter som avser de allmänna pensionsförmånerna då inte längre ska betalas i Sverige. Tidigare har de normalt betalt arbetsgivaravgifter om 21,54 procent (procentsatsen för utländska arbetsgivare utan fast driftställe avseende anställda födda 1949-1987).

/Cecilia Arrhenius och Kristian Gustavson

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö med internationell personbeskattning och socialförsäkring.
010-212 67 46
Cecilia Arrhenius works with international personal taxation and social insurance at PwC’s tax department in Malmö.
+46 10 212 67 46

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Slopad värnskatt kan påverka löneväxling till tjänstepension

Möjligheten för anställda att avstå en del av sin bruttolön i utbyte mot en förmån, exempelvis extra pensionsavsättning, kallas för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Portugal inför beskattning med tio procent på svenska tjänstepensioner

Portugal har föreslagit att börja beskatta de pensionsinkomster som från 2009 varit skattebefriade för inflyttade pensionärer. En sådan ...

Läs artikeln