Socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Indien

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonRegeringen har beslutat att socialförsäkringsavtalet mellan Sverige och Indien ska träda ikraft den 1 augusti 2014.

Socialförsäkringsavtalet samordnar de indiska och svenska allmänna systemen för ålders-, efterlevande- och förtidspension och styr om en person ska vara försäkrad i Indien eller Sverige. Därmed undviks att personen går miste om intjänade rättigheter och att sociala avgifter betalas i båda länderna. Huvudregeln är att den anställde ska omfattas av arbetslandets lagstiftning vad gäller pensionsförmåner oavsett var denne är bosatt eller var arbetsgivaren har sitt säte.

Avtalet innehåller bland annat utsändningsregler samt särskilda bestämmelser för statligt anställda och resande personal.

Utsändningsregler

En anställd som normalt arbetar hos en arbetsgivare i Sverige eller Indien och sänds ut till det andra landet för arbete för arbetsgivarens räkning ska tillhöra hemlandets socialförsäkring avseende allmänna pensionsförmåner om utsändningen inte förväntas vara längre än 24 månader. 

Vid utsändning måste en ansökan om utsändningsintyg skickas in till Försäkringskassan.

Det finns möjlighet till förlängning i ytterligare 24 månader. De behöriga myndigheterna i Sverige och Indien måste i så fall komma överens om detta innan den första perioden går ut.

Eftersom avtalet endast gäller pensionsförmåner avgörs rätten till övriga förmåner enligt nationell lagstiftning. Vid utsändning från Sverige till Indien innebär detta att övriga delar av den svenska socialförsäkringen gäller om utsändningen kan antas vara högst ett år. I så fall betalas under 2014 svenska arbetsgivaravgifter med 31,42 procent för anställda födda 1949-1987 och den anställde omfattas av hela det svenska socialförsäkringssystemet, vissa bosättningsbaserade förmåner försvinner dock om utsändningen varar i mer än sex månader.

I det fall utsändningen kan antas pågå i mer än ett år omfattas den anställde endast av pensionsförmånerna. Arbetsgivaren betalar då bara avgifter avseende ålders-, efterlevande och förtidspension. För 2014 uppgår de till 13,48 procent för anställda födda 1949-1987.

Idag kan den som sänds ut från Sverige till Indien på mer än ett år inte tillhöra svensk socialförsäkring i något avseende.

För en anställd från Indien som är utsänd till Sverige av sin indiska arbetsgivare ska inga svenska arbetsgivaravgifter betalas om utsändningen kan antas vara i högst ett år. Om utsändningen varar i mer än ett år betalas under 2014 svenska arbetsgivaravgifter med 8,06 procent för anställda födda 1949-1987.

Medföljande

Om den utsände har medföljande partner och barn under 18 år ska de omfattas av samma lands socialförsäkring som de utsände vad gäller sjukersättning, aktivitetsersättning, garantipensioner och efterlevandestöd. Om medföljande själv arbetar omfattas denne av arbetslandets lagstiftning.

Sammanläggning av perioder

Genom avtalet kan man även räkna samman pensionsåren, vilket är viktigt i Indien där man måste ha arbetat i minst tio år för att få rätt till pension. Nu kan svenska arbetsår användas för att uppfylla de indiska kraven.

Övergångsbestämmelser

Avtalet grundar ingen rätt till förmåner för tid före avtalets ikraftträdande. Däremot ska försäkringsperioder som fullgjorts innan ikraftträdandet beaktas vid fastställandet av rätt till förmåner enligt de bestämmelser som finns i avtalet.

Övrigt

För närvarande pågår avtalsförhandlingar med Kina och Japan. Ett avtal med Sydkorea blev klart förra året och väntas träda ikraft under hösten.

Cecilia Arrhenius och Kristian Gustavson

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö med internationell personbeskattning och socialförsäkring.
010-212 67 46
Cecilia Arrhenius works with international personal taxation and social insurance at PwC’s tax department in Malmö.
+46 10 212 67 46

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2020

Privata kostnader, förmåner som inte redovisats och städ- och transportbranschen. Här är områdena som Skatteverket kontrollerar extra noga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Slopad värnskatt kan påverka löneväxling till tjänstepension

Möjligheten för anställda att avstå en del av sin bruttolön i utbyte mot en förmån, exempelvis extra pensionsavsättning, kallas för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln