Skattefria förmåner vid vårens löneförhandlingar

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-board-governanceDet börjar bli dags att förhandla löner för 2016. Då kan det passa bra att även diskutera vilka förmåner som är skattemässigt förmånliga. Det gäller både anställda och ägare. Att erbjuda förmåner kan vara ett smörjmedel vid lönediskussioner.

Sedan börjar det bli dags för aktieutdelning på vårens bolagsstämmor. Här kan det vara en god idé för ägare till fåmansföretag att tänka till lite extra i år. Nästa år kan både skatten på den lågbeskattade utdelningen vara höjd och storleken på densamma begränsad. Kan vara värt att smida medan järnet är varmt! Läs mer om detta i mina tidigare artiklar om den pågående 3:12-utredningen.

Förmåner för både ägare och anställda

De intressantaste förmånerna är listade i cirkeln nedan. Förutom dessa förmåner finns det sådana som schablonbeskattas. Dessa kan ibland vara intressanta, men jag lämnar dessa därhän. Bilar blir allt mindre intressanta som förmån, om man inte kör väldigt mycket privat och gillar ständigt nya bilar eller kör en miljöbil. Definitionen på de senare tenderar dock att ändras alltför ofta, vilket påverkar andrahandsvärdet.

Skattefria_frmner2

Den röda tråden i de skattefria förmånerna är hälsa och trivsel. Bättre hälsa tjänar både anställd och företag på. Ju roligare och trivsammare på jobbet, desto bättre arbetsinsatser i allmänhet. Här finns det alltså möjlighet att slå två flugor i en smäll. En privat sjukförsäkring som kostar kring 5 000 kronor per år och per anställd, eller mindre, är ofta guld värd när det gäller att få anställda att snabbt få en diagnos, lösa det medicinska och sedan komma tillbaka i jobbet.

Medaljens baksida kan vara att förmåner som en gång införts kan vara svåra att plocka bort om tiderna förändras, vilket de ju alltid gör. Löneväxling och förmåner i stället för lön kan medföra sämre pension och socialförsäkringsförmåner. Viktigt är alltså att beakta samtliga aspekter kring ersättningar, stäm av med din skatterådgivare.

3 tips på förmåner

Mobiltelefon. Skattefri förmån är att använda mobiltelefon privat vid ”flat rate” abonnemang. Kravet är att mobilen är av väsentlig betydelse för tjänsten. Vem kan jobba utan mobil idag?

Bredband. Skattefri förmån om det är ett arbetsredskap. Kan vara svårt att visa om privat abonnemang saknas. När det gäller fiber är det inte möjligt att företaget stå för privata kostnader. Anses som förbättring på en privat fastighet.

Ögonlaser. Om utförd av privat vårdgivare är det en skattefri förmån för en anställd. Företaget får dock inte avdrag för kostnaden. Det är även ok att dra kostnaden på den anställdes lön före skatt utan att förmån uppkommer.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Guide till regeringens stödåtgärder: vilka de är och hur de används

Korttidspermittering, sänkta arbetsgivaravgifter och slopad karensdag. Det är några av regeringens krisåtgärder för att rädda svenska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Annika Winsth i PwC:s serie om framtidens skatter

Intervjuserien Jakten på den försvunna skattereformen fortsätter nu med Annika Winsth – chefekonom på Nordea. Kommer vi i mål med en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Deklaration 2020 – guide för fåmansföretagare

Covid-19 eller ej, den 4 maj är de flesta skyldiga att ha lämnat in sin deklaration. Delägare i fåmansföretag har en del extra att tänka på ...

Läs artikeln