<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Pillar 1 & 2 - var står vi idag?

Mönster förstoringsglas ‹ Tillbaka till artiklarna

Senast i december 2021 skrev vi om Pillar 1 och Pillar 2: OECD/G20:s förslag när det gäller en omfördelning av vinsten för särskilda bolag baserat på deras marknadsjurisdiktioner, samt en minimibeskattningsnivå. Då var status att OECD publicerade modellreglerna för Pillar 2. I denna artikel tar vi er genom vad som har hänt sedan dess.

Läs också: OECD publicerar modellregler för implementeringen av “Pillar 2”

Pillar 1 - omfördelning av ett multinationellt företags vinst

Ett konkret förslag för implementeringen av regelverket förväntas komma efter att OECD har tagit fram de tekniska detaljerna för Pillar 1:s regler. Sedan februari i år samlar OECD in och bearbetar allmänna kommentarer på förslaget kring de tekniska detaljerna. Senast den 6 maj inhämtade OECD kommentarer på ett undantag som finns i regelverket med deadline den 20 maj. Efter konsultation med OECD:s medlemsländer förväntas ett konkret förslag lämnas. Förslaget ska sedan omarbetas till ett europeisk direktiv som sedan kan implementeras i Sverige.

Pillar 2 - global minimibeskattningsnivå

För Pillar 2, som gäller den globala minimiskatten, har EU-länderna redan fått ett konkret förslag. Förslaget är i stor utsträckning baserat på de tekniska detaljerna som publicerades i mars 2022. Skatteutskottet granskade första europeiska förslaget i mars, men var inte positivt inställda med hänvisning till att förslaget saknade tillräcklig konsekvensanalys. Trots detta hävde Sverige, tillsammans med Estland och Malta, sina reservationer mot förslaget på ett Ekofinmöte i början av april 2022 och röstade för förslaget. Det fanns förhoppningar att detta förslag skulle bli godkänt redan då, för att med de svenska, estniska och maltesiska rösterna hade 26 av de 27 europeiska medlemsstaterna röstat för förslaget. Dock valde Polen att rösta mot förslaget och ge sin veto så förslaget gick inte igenom.

På det senaste Ekofinmötet som hölls den 24 maj bekräftade Polen att de håller fast vid sin veto mot minimibeskattning. Den 17:e juni finns det en till möjlighet att rösta. Om förslaget blir godkänt då ska samtliga medlemsstater implementera det europeiska förslaget senast 31 december 2023. I så fall träder förslaget i kraft för det beskattningsår som börjar på eller efter 31 december 2023.

Parallellt arbetar OECD vidare med implementeringsramverken för en global minimiskatt. Senast den 25 april hölls ett möte kring detta där medlemsländerna kunde komma med kommentarer på implementering av regelverket.

Läs också: OECD:s “Pillar 1” och ”Pillar 2” - nytt förslag på regeländringar

Nästa steg

Vi håller er uppdaterade om nästa steg i processen. Möjligtvis vet vi mer kring implementeringen av Pillar 2 redan efter Ekofinmötet den 24 maj. När det gäller Pillar 1 förväntas de tekniska detaljerna från OECD och europarådets direktivförslag presenteras senare i år.

Har du frågor kring effekterna av regelverket för dig? Kontakta oss gärna!

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Femke van der Zeijden och Fredrik Felle

Femke van der Zeijden och Fredrik Felle

Femke van der Zeijden och Fredrik Felle arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Jönköping. Femke fokuserar på skatterådgivning till riskkapitalbolag. Fredrik fokuserar på skattefrågor rörande nationell och internationell företagsbeskattning.

Femke: 072-995 87 30, femke.v.van.der.zeijden@pwc.com
Fredrik: 070-929 14 30, fredrik.felle@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Offentlig CbCR-rapportering: Rumänien först ut men Sverige är på tur

De offentliga land-för-land-rapporteringsreglerna, mer kända som public country-by-country reporting (CbCR), blev antagna av ...

Läs artikeln