Nu är Tjänstepensionsbeskattningsutredningens betänkande här

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundyTjänstepensionsbeskattningsutredningen har nu lämnat sitt betänkande ”Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna” med en rad förslag till ändringar i skattereglerna och tryggandelagen. Utredningen lämnar inget förslag om beskattning av livförsäkringsföretag, utan föreslår att detta utreds vidare.

De viktigaste förslagen innebär i korthet följande.

  • Flytträtten ändras så att det blir bättre möjligheter att flytta värdet i en pensionsförsäkring till annan försäkring med samma person som försäkrad.
  • Utländska tjänstepensionslösningar behandlas i större utsträckning som svenska pensionsförsäkringar.
  • Mer flexibla pensionslösningar underlättas genom möjlighet till uppehåll i pensionsutbetalningar och förlängning av utbetalningstiden för temporära pensioner.
  • Större neutralitet mellan de olika sätt som tjänstepension kan tryggas på, det vill säga pensionsförsäkring, pensionsstiftelse och redovisning av pensionsskuld i balansräkningen.
  • Det blir lättare att byta tryggandeform och tryggandelagen ändras så att det blir möjligt att byta från stiftelse till redovisning i balansräkningen för pension enligt allmän pensionsplan.
  • Reglerna för pensionsstiftelser ändras på flera viktiga punkter.
  • Det blir möjligt att trygga vissa avgiftsbaserade pensionsutfästelser genom stiftelse eller redovisning i balansräkningen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

De lagändringar som föreslås är omfattande och delvis komplicerade och kräver noggrann analys. Utredningsförslaget kommer att remissbehandlas och det finns anledning för arbetsgivare och andra att följa utvecklingen noga.

Seminarium i Stockholm den 3 september

Den 3 september kommer vi att hålla ett seminarium i Stockholm där vi presenterar förslagen från utredningen närmare.

Nina Rudfeldt

Har du frågor om personbeskattning?

Anders Assarson

Anders Assarson

Anders Assarson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med internationell personbeskattning.
010-213 14 23
Anders Assarson works with international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office.
+46 10-213 14 23

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln