Hur påverkas ditt företags momshantering av den nya fastighetsdefinitionen?

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.pngSom vi har skrivit om tidigare i Tax matters har det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet ändrats vid årsskiftet. Den nya lagstiftningen kan medföra att ett företag som innan årsskiftet tillämpat byggmomsreglerna och fakturerat utan moms inte ska göra det för tjänster som tillhandahålls efter årsskiftet. Det omvända kan också gälla.

Det nya fastighetsbegreppet innebär förändringar i tillämpningen för bland annat byggföretag och andra som utför arbeten på byggnader, konstruktioner eller maskiner och utrustning som installerats i sådana. Skatteverket har utfärdat flera ställningstaganden med anledning av den nya lagstiftningen. Trots detta kommer företag i praktiken att ställas inför svåra frågor när de ska avgöra om moms ska redovisas på en försäljning eller inte.

Det nya fastighetsbegreppet får nämligen stor betydelse för reglerna om byggmoms (omvänd beskattning i byggsektorn när byggtjänster tillhandahålls till ett byggföretag). Bestämmelserna innebär att en säljare inte ska fakturera med moms vid försäljning av byggtjänster till någon som i sin verksamhet tillhandahåller byggtjänster i viss omfattning. Med byggtjänster avses även tjänster som installation av föremål, utrustning och maskiner som efter installationen omfattas av det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet. Dessutom anses även reparation och underhåll av sådan utrustning vara byggtjänster.

Felaktig bedömning och hantering av byggmomsen kan leda till skattetillägg

För att kunna avgöra om moms ska faktureras för tjänsten eller inte måste säljaren ha klart för sig om arbetet avser föremål eller utrustning som installeras i en specifikt utformad fastighet eller, om så inte är fallet, vilka förändringar det skulle bli på fastigheten om föremålet skulle tas bort. En bedömning av byggnadens utformning och användning krävs för att kunna avgöra om ett föremål som installeras i en byggnad utgör fastighet eller inte.

Bedömningen blir inte enklare av att installation av utrustning i en sorts byggnad kan utgöra en byggtjänst medan installation av exakt samma utrustning i en annan sorts byggnad inte behöver utgöra en byggtjänst. Om säljaren gör fel bedömning och fakturerar utan moms när det egentligen skulle utgå moms kan säljaren påföras utgående moms och skattetillägg. Motsatsvis kan en köpare som gör momsavdrag för felaktigt fakturerad moms nekas avdrag och påföras skattetillägg.

Vi rekommenderar att företag som är verksamma med att utföra arbeten som innefattar installationer och underhåll av föremål/utrustning/maskiner ser över sin momshantering och säkerställer att det finns rutiner så att momsen inte hanteras på ett felaktigt sätt.

Som angetts ovan kan även företag som köper föremål/utrustning/maskiner påverkas av det nya fastighetsbegreppet. Köparen behöver avgöra om säljaren har hanterat momsen korrekt, då endast korrekt debiterad moms är avdragsgill.

Har du som företagare frågor kring hur det nya mervärdesskattebegreppet påverkar just ditt företag? Kontakta någon av våra skatterådgivare. Vi kan hjälpa dig att analysera hur den nya lagstiftningen påverkar ditt företags momshantering och vara behjälpliga med att uppdatera företagets rutiner för hantering av moms.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Erik Sahlberg

Erik Sahlberg

Erik Sahlberg arbetar med moms på PwC:s kontor i Västerås.

Kontakt: 010-212 44 44, erik.sahlberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln