<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Handel med Storbritannien efter brexit - undvik ökade kostnader vid import

Frakt ‹ Tillbaka till artiklarna

För cirka tio månader sedan löpte övergångsperioden ut och brexit var ett faktum. Detta innebar bland annat att svenska företag som själva importerar sina varor till Storbritannien (UK) måste vara momsregistrerade i UK och även ha ett så kallat UK EORI-nummer. Många företag använder sig idag av tullombud för att få in varorna i UK, vilket kan innebära onödiga kostnader och sämre konkurrenskraft på marknaden.

Vi ser ofta att svenska företag som importerar varor till UK anlitar ett tullombud, ofta i form av transportföretag, för att få varorna importdeklarerade och frisläppta i UK. Att anlita ett tullombud är praktiskt, däremot gäller det att ha koll på vad tullombudet faktiskt tar betalt för och om vissa kostnader kan undvikas.

Tullombuden låter ofta, mot betalning, det importerande bolaget använda ombudets tullkredit för att täcka tullavgifterna istället för att tullavgifterna först ska betalas och varorna därefter frisläppas. Om det importerande bolaget inte är momsregistrerat i UK är det också vanligt förekommande att ombudet beräknar och betalar importmomsen och sedan fakturerar denna kostnad till det importerande företaget. I dessa fall är importmomsen inte avdragsgill och blir istället en kostnad för det importerande företaget. Till detta kommer även kostnaden för importklarering och nyttjande av tullombudets tullkredit för både tullavgifter och importmoms.

Med följande relativt enkla medel går det att undvika eller åtminstone minska dessa kostnader:

DAN (Deferment Account Number)

DAN utgör en tullkredit vilket innebär att en importör i UK kan skjuta upp eventuella tullavgifter och importmoms till efter det att varorna blivit frisläppta, istället för att behöva betala tull och moms vid gränsen. Att använda en tullkredit vid import underlättar tullhanteringen och kortar ner ledtider.

En svensk importör kan välja att använda sitt tullombuds DAN-nummer. För detta tar tullombud ofta ut en extra och ganska hög avgift. Vi ser ofta att avgiften blir extra hög då många tullombud även nyttjar krediten för importmomsen, vilket kan undvikas med PVA (se nedan). Alternativet är att ansöka om ett DAN-nummer i eget namn. I ett sådant fall måste det ställas säkerhet för tullavgifterna och importmomsen (om PVA inte tillämpas) men kostnaden för tullombudets hantering via dennes DAN-nummer och tullkredit kan elimineras.

Värt att notera är att de brittiska myndigheterna efter UK:s utträde ur EU först inte godkände att utländska bolag skulle få tilldelas ett DAN-nummer (tullkredit). De har dock ändrat sig på denna punkt och nu är det möjligt även för bolag etablerade utanför UK att få en tullkredit.

PVA (Postponed VAT Accounting)

Ett företag som har en momsregistrering i UK samt ett UK EORI-nummer kan välja att använda PVA. PVA innebär att importmomsen inte ska belasta tullombudet som importdeklararerar varorna. Istället kan importmomsen skjutas upp och redovisas i det importerande företagets momsdeklaration. Tullombudet måste särskilt ange i importdeklarationen att PVA ska tillämpas, vilket görs med specifika koder. För PVA krävs inga speciella tillstånd.

Vi ser att många företag som importerar i UK inte är medvetna om att DAN eller PVA existerar. Vår uppfattning är också att många tullombud är omedvetna eller ointresserade av dessa lösningar. Vi rekommenderar därför att företag som importerar varor till UK ser över sin hantering för att undvika onödiga kostnader för tullombud och/eller icke-avdragsgill importmoms.

Kontakta gärna oss på PwC om ni har frågor kring tull- och momshantering i UK.

Läs även våra tidigare artiklar:
Handel med Storbritannien efter brexit - så förbereder du dig
Momsnyheter inför brexit 1 januari 2021

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Douglas Limnell och Johan Perulf

Douglas Limnell och Johan Perulf

Douglas Limnell och Johan Perulf jobbar på PwC:s kontor i Malmö. Douglas är skatterådgivare inom tull och moms och Johan är skatterådgivare inom tull.
Douglas: 010-212 67 60, douglas.x.limnell@pwc.com
Johan: 070-929 10 45, johan.perulf@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Staten vinner momsmål om posttjänster

Tingsrätten i Stockholm har idag avgjort ett mål som pågått sedan flera år. Det handlar om den moms som historiskt tagits ut på ...

Läs artikeln