<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Handel med Storbritannien efter brexit - så förbereder du dig

Illustration EU och UK ‹ Tillbaka till artiklarna

Ingen vet med säkerhet hur relationen mellan EU och Storbritannien ser ut efter brexit. Oavsett vad som händer måste bolag förbereda sig för betydande störningar i sina tullflöden från och med den 1 januari 2021. Vi går igenom hur företag bäst förbereder sig inför framtida handel med Storbritannien.

Börja planera för olika scenarion efter brexit

Bolag som har handel med Storbritannien behöver ha koll på en del tullformaliteter för att vara förberedda inför post brexit och tullhantering. Eftersom tullregleringen är komplex och ofta ändras kan bolag göra oavsiktliga fel som kan påverka bolagens handelsflöden negativt. På grund av det osäkra läget i förhandlingarna mellan EU och Storbritannien är det med andra ord viktigt att börja planera inför olika scenarion. Du bör även vara medveten om att andra skatteområden än tull, till exempel moms, kommer att påverkas av brexit. Inför 1 januari 2021 bör företag bland annat

 • hålla sig uppdaterade kring utträdesförhandlingarna
 • undersöka om ett UK EORI-nummer behövs som i sin tur kräver en momsregistrering
 • fundera över hur man vill tulldeklarera sina varor samt om man vill att någon annan sköter detta åt bolaget 
 • planera för eventuella ändringar av befintliga handelsvägar
 • säkerställa en välfylld leveranskedja.

Är du redo? Kolla din Brexit-beredskap här

Hur kommer tulltaxan i Storbritannien se ut?

Storbritannien har presenterat hur tulltaxan för importer till Storbritannien ser ut efter utträdet. Frågan om man ska införa tullar mellan EU och Storbritannien och vice versa är fortfarande under förhandling, men att döma av förhandlingarna kan tullar mycket väl bli verklighet. Följande varor kommer dock vara undantagna från tull alternativt ha en lägre tullsats

 • varor från ett utvecklingsland som betalar mindre eller ingen tull, så kallade GSP-länder
 • varor från ett land som har ett frihandelsavtal med Storbritannien
 • varor med en tullnedsättning eller tullsuspension.

Vid hård brexit - upprätta exportdeklaration 

Bolag som tidigare endast bedrivit handel inom EU, exempelvis skickat varor mellan Sverige och Storbritannien, måste vid en hård brexit upprätta en exportdeklaration eftersom varorna lämnar EU. Bolagen bör också informera sin eventuella importör i Storbritannien att en leverans är på väg så denne kan förbereda en importdeklaration. 

Importörer till Storbritannien behöver skaffa UK EORI-nummer

Bolag inom EU som agerar importörer till Storbritannien kommer också behöva ett UK EORI-nummer utöver det EU EORI-nummer som man redan har för att kunna handla inom EU. De två systemen är inte kompatibla med varandra och därför måste man även ansöka om ett UK EORI-nummer. För att kunna ansöka om ett UK EORI-nummer måste bolaget vara registrerat för moms i Storbritannien. 

Storbritanniens regering har sammanställt och publicerat en lista på brittiska tullombud och kurirföretag som kan hjälpa till med bland annat tulldeklarationer från 1 januari 2021.

Vad händer i utträdesförhandlingarna mellan EU och Storbritannien?

Frågan många ställer sig nu är om EU och Storbritannien kommer överens om ett handelsavtal i tid? Det här tror vi är det mest troliga resultatet:

 • Eftersom Storbritannien inte begärde en förlängning av övergångsperioden innan 1 juli innebär det att övergångsperioden upphör som planerat den 31 december 2020.
 • För att båda sidor ska hinna ratificera ett överenskommet avtal och justera de sista juridiska bitarna i avtalet, måste ett avtal finnas på plats senast i september 2020, vilket vi inte finner troligt.
 • Vi har svårt att se att EU och Storbritannien hinner förhandla fram ett grundläggande handelsavtal som liknar det handelsavtal som EU har med Kanada. EU har dessutom gjort klart i förhandlingarna att Storbritanniens geografiska närhet till EU och graden av ekonomisk integration med EU innebär att samma regler inte kommer kunna gälla.

  Läs även:  Hög tid för tullåtgärder inför Storbritanniens utträde ur EU 

Är du redo? Kolla din Brexit-beredskap här

Paulina Pleijel och Johan Perulf

Paulina Pleijel och Johan Perulf

Paulina Pleijel arbetar med internprissättning på PwC:s kontor i Göteborg. Johan Perulf arbetar på PwC:s kontor i Malmö med rådgivning inom tull.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Johan: 070 929 10 45, johan.perulf@pwc.com
Paulina Pleijel works with VAT at PwC’s office in Gothenburg. Johan Perulf works at PwC:s office in Mailmö with VAT and customs.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Johan: +46 70 929 10 45, johan.perulf@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Arbetsgivaravgifter för dina anställda – detta gäller

Utöver lön till dina anställda betalar du som arbetsgivare även arbetsgivaravgifter. Men vad går pengarna till och hur mycket ska du ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Delägare i fåmansföretag - så deklarerar du

Som delägare i fåmansföretag har du en del att tänka på inför inlämning av den privata deklarationen. Förutom att blanketten K10 ska följa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ökad global trend: ESG i incitamentsprogram

Med en stigande global medvetenhet kring ESG och hållbarhetsfrågor ser vi hur företag världen över i allt större utsträckning implementerar ...

Läs artikeln