<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Momsnyheter inför brexit 1 januari 2021

EU:s flagga och Storbritanniens flagga ‹ Tillbaka till artiklarna

Som bekant ska Storbritannien lämna EU. Just nu löper en övergångsperiod som upphör den sista december i år. Förhandling pågår och det är i nuläget oklart exakt hur relationen kommer att se ut efter utträdet. Frågetecknen är fortfarande många men EU-kommissionen har nu föreslagit nya momsregler för bolag på Nordirland efter Storbritanniens utträde. Storbritannien inför även vissa krav på utländska bolag med försäljningar till konsumenter i Storbritannien. 

Storbritannien lämnar EU

Även om Storbritannien formellt lämnat EU sträcker sig en övergångsperiod fram till 31 december 2020. Det innebär att Storbritannien lämnar EU först 1 januari 2021. Fram till dess omfattas Storbritannien av EU:s regelverk, men vad händer sedan? Storbritannien kommer då behandlas som ett tredjeland i förhållande till EU vilket får vissa momsmässiga konsekvenser. Förhandlingar pågår och mer information kan väntas under hösten.

EU-kommissionen föreslår nya momsregler 

Av EU-kommissionens förslag följer att EU:s momsdirektiv ändras vilket bland annat innebär att man inför ett särskilt identifikationsnummer för företag på Nordirland så att direktivets regler avseende handel med varor kan tillämpas även på Nordirland. I den mån momsdirektivet tillämpas på detta sätt, behandlas Nordirland alltså som om det vore en medlemsstat. 

Momsdirektivet kommer då fortsätta att gälla för varor som handlas i Nordirland vilket innebär att varor som säljs och transporteras från Nordirland till EU (och vice versa) kommer att behandlas på samma sätt som gränsöverskridande leveranser av varor inom EU. Leveranser av tjänster till kunder på Nordirland kommer dock fortfarande omfattas av Storbritanniens momsregler. Leveranser av varor och tjänster som görs någon annanstans i Storbritannien kommer också att omfattas av de brittiska momsreglerna.

Momsregistrering och krav på faktura 

Storbritanniens regering har, inför 1 januari 2021, meddelat en stor förändring på momsområdet som kommer påverka utländska bolag. Bolag etablerade inom EU som säljer varor direkt till konsumenter i Storbritannien kommer att behöva momsregistrera sig i Storbritannien, något tröskelvärde föreslås inte. Dessutom måste bolag upprätta en faktura som ska medfölja försändelsen. 

För utländska bolag som efter 1 januari 2021 agerar importörer till Storbritannien krävs det även en momsregistrering i Storbritannien för att kunna erhålla ett så kallat UK EORI-nummer. Läs mer om det i vårt tidigare inlägg i företagarbloggen om handel med Storbritannien efter brexit.

Kommentar 

Om medlemsstaterna godkänner EU-kommissionens förslag på nya momsregler krävs det att bolag inom EU gör vissa IT-justeringar. Bolag inom EU som har handel med Storbritannien, Irland eller Nordirland bör därför hålla sig uppdaterade kring förslaget för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. 

Storbritanniens förändring på momsområdet innebär att bolag inom EU som, efter 1 januari 2021, säljer varor till konsumenter i Storbritannien blir skyldiga att momsregistrera sig i Storbritannien så snart de börjar sälja eller innehar lager till försäljning i Storbritannien. För berörda bolag medför förändringen sannolikt ökade kostnader för regelefterlevnad. Eftersom det kan ta en viss tid få igenom en momsregistrering i Storbritannien bör berörda bolag starta denna process i god tid innan utträdet. Kontakta oss gärna så hjälper vi till att registrera ert bolag i Storbritannien. 

Kolla din brexit-beredskap här

Paulina Pleijel och Sara Lörenskog

Paulina Pleijel och Sara Lörenskog

Paulina Pleijel och Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com

Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Paulina Pleijel and Sara Lörenskog work with VAT at PwC’s office in Gothenburg and Stockholm.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com

Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Socialdemokraterna vill ha en bred skattereform

Sist ut i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet är Socialdemokraterna. Ulrika Lund Eriksson från PwC leder samtalet, där Erik ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln