Förslag om nya regler för tjänstepensioner presenteras på tisdag

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundyDen 30 juni kommer Tjänstepensionsbeskattningsutredningens betänkande och vi ser med spänning fram emot de förslag som kommer att presenteras. Utredningen har haft i uppdrag att se över reglerna för olika former av tjänstepension och skapa neutralitet mellan de olika finansieringsformerna för tjänstepension.

Utredningen ska lämna förslag som tydliggör och förenklar reglerna. I detta sammanhang blir även frågor kring flytträtt av tjänstepensionsförsäkringar till befintliga försäkringar aktuella, något som inte är möjligt idag.

90 procent av alla anställda arbetar hos arbetsgivare som tillämpar kollektivavtal och erbjuder sina anställda tjänstepension. Rörligheten på arbetsmarknaden leder till att det är mer regel än undantag att anställda har tjänat in pension i fler än en tjänstepensionslösning. Det är således inte ovanligt att anställda som närmar sig pension har många tjänstepensionsförsäkringar hos olika försäkringsbolag enligt kollektivavtal eller olika individuella lösningar.

I dagsläget saknas möjligheten att samla olika tjänstepensionsförsäkringar i en befintlig försäkring eller ett mindre antal försäkringar. Det är inte heller möjligt att flytta tjänstepensionsförsäkringar mellan de olika kollektivavtalsområdena. Önskemålet att anställda ska ha möjlighet att samla sina försäkringar på ett ställe har hörts från flera håll och frågan har debatterats flitigt under senare år. Vi räknar med att det kan komma förslag om nya regler som möjliggör flytt av tjänstepensionsförsäkringar när Tjänstepensionsbeskattningsutredningen lämnar sitt betänkande, vilket aviserats till den 30 juni.

Vi återkommer med kommentarer till de förslag som lämnas av utredarna.

Seminarium i Stockholm den 3 september

Den 3 september kommer vi hålla ett seminarium i Stockholm där vi presenterar resultatet av utredningen. Är du intresserad av att delta vänligen kontakta Nina Rudfeldt eller Anna Gustring Boman.

Nina Rudfeldt

Har du frågor om personbeskattning?

Anders Assarson

Anders Assarson

Anders Assarson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med internationell personbeskattning.
010-213 14 23
Anders Assarson works with international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office.
+46 10-213 14 23

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln