EU-kommissionen godkänner tonnageskatten

PwC-skatteradgivning-private-sector.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Beslutet dröjde men nu står det klart – EU-kommissionen godkänner det svenska tonnageskattesystemet och lagstiftningsprocessen kan fortsätta.

Tonnageskattesystemet är ett särskilt skattesystem som föreslagits inom sjöfartsbranschen. Kortfattat beskrivs tonnageskattesystemet som ett system där rederier, förutsatt att vissa krav är uppfyllda, istället för att beskattas utifrån det faktiska resultatet, kan välja att beskattas schablonmässigt utifrån fartygens lastkapacitet. För mer detaljer kring lagförslaget och vilka krav ett rederi måste uppfylla för att kunna välja att gå in i tonnageskattesystemet – läs våra tidigare blogginlägg längre ner.

Införandet av ett tonnageskattesystem har länge varit efterfrågat i Sverige och i maj 2016 bloggade vi om att Finansdepartementet avlämnat en proposition till riksdagen om svensk tonnageskatt. En förutsättning för ett riksdagsbeslut var att förslaget först skulle godkännas av EU-kommissionen. Den 18 augusti 2016, vilket var senare än förväntat, kom äntligen beslutet från kommissionen och det innebär att lagstiftningsprocessen nu kan fortsätta.

Nästa steg är att Skatteutskottet ska lämna sitt betänkande – det vill säga sitt förslag till riksdagsbeslut – som riksdagen sedan ska ta ställning till. Hittills har alla signaler pekat mot att förslaget har ett brett stöd i riksdagen och det finns därför goda förhoppningar om att vi snart har ett svenskt tonnageskattesystem.

Eftersom datum för ikraftträdande tidigare föreslagits till den 20 juli 2016, kan vi förvänta oss att betänkandet kommer att innehålla ett nytt sådant. Utifrån finansministerns uttalande i media har vi förstått att tidsplanen fortfarande gäller; systemet ska kunna tillämpas från den 1 januari 2017. Stämmer det behöver även en justering ske vad gäller tidsbegränsningen för ansökan till systemet. Enligt propositionen skulle ansökan lämnas senast fem månader före det första beskattningsåret som ansökan avser, vilket innebar senast den 31 juli 2016. Detaljerna kring detta återstår alltså att se.

Än är det inte spikat när Skatteutskottet avser att överlämna sitt betänkande, men ett datum förväntas publiceras inom kort. Vi har förstått att det föreligger en bred enighet om att ärendet ska hanteras skyndsamt.

Ulrika Lundh Eriksson och Rebecka Fröjd

Har du frågor om företagsbeskattning?

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2020

Privata kostnader, förmåner som inte redovisats och städ- och transportbranschen. Här är områdena som Skatteverket kontrollerar extra noga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper slutgiltig version av vägledning för internprissättning av finansiella transaktioner

Sommaren 2018 kom det första utkastet och nu är den slutgiltiga versionen publicerad – rapporten som ska vägleda internprissättning för ...

Läs artikeln