EU-kommissionen godkänner tonnageskatten

PwC-skatteradgivning-private-sector.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Beslutet dröjde men nu står det klart – EU-kommissionen godkänner det svenska tonnageskattesystemet och lagstiftningsprocessen kan fortsätta.

Tonnageskattesystemet är ett särskilt skattesystem som föreslagits inom sjöfartsbranschen. Kortfattat beskrivs tonnageskattesystemet som ett system där rederier, förutsatt att vissa krav är uppfyllda, istället för att beskattas utifrån det faktiska resultatet, kan välja att beskattas schablonmässigt utifrån fartygens lastkapacitet. För mer detaljer kring lagförslaget och vilka krav ett rederi måste uppfylla för att kunna välja att gå in i tonnageskattesystemet – läs våra tidigare blogginlägg längre ner.

Införandet av ett tonnageskattesystem har länge varit efterfrågat i Sverige och i maj 2016 bloggade vi om att Finansdepartementet avlämnat en proposition till riksdagen om svensk tonnageskatt. En förutsättning för ett riksdagsbeslut var att förslaget först skulle godkännas av EU-kommissionen. Den 18 augusti 2016, vilket var senare än förväntat, kom äntligen beslutet från kommissionen och det innebär att lagstiftningsprocessen nu kan fortsätta.

Nästa steg är att Skatteutskottet ska lämna sitt betänkande – det vill säga sitt förslag till riksdagsbeslut – som riksdagen sedan ska ta ställning till. Hittills har alla signaler pekat mot att förslaget har ett brett stöd i riksdagen och det finns därför goda förhoppningar om att vi snart har ett svenskt tonnageskattesystem.

Eftersom datum för ikraftträdande tidigare föreslagits till den 20 juli 2016, kan vi förvänta oss att betänkandet kommer att innehålla ett nytt sådant. Utifrån finansministerns uttalande i media har vi förstått att tidsplanen fortfarande gäller; systemet ska kunna tillämpas från den 1 januari 2017. Stämmer det behöver även en justering ske vad gäller tidsbegränsningen för ansökan till systemet. Enligt propositionen skulle ansökan lämnas senast fem månader före det första beskattningsåret som ansökan avser, vilket innebar senast den 31 juli 2016. Detaljerna kring detta återstår alltså att se.

Än är det inte spikat när Skatteutskottet avser att överlämna sitt betänkande, men ett datum förväntas publiceras inom kort. Vi har förstått att det föreligger en bred enighet om att ärendet ska hanteras skyndsamt.

Ulrika Lundh Eriksson och Rebecka Fröjd

Har du frågor om företagsbeskattning?

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln