Almedalen: Tack för i år!

av Johan Rippe, 7 juli 2017


Ännu ett fantastiskt år i Almedalen är till ända! Johan Rippe, vice vd PwC, sammanfattar veckan som gått! Hållbarhet, digitalisering, integration och mångfald var några av ämnena vi diskuterade under årets vecka.

Läs mer

Hur kan myndighetsfunktioner omlokaliseras?

av Anders "Anton" Christensson, 6 juli 2017

Digitaliseringen går framåt och krav på effektivisering gör att många myndigheter lägger ner sina lokala kontor. Samtidigt visar undersökningar att många medborgare runt om i Sverige vill ha ett personligt möte. Frågan har utretts och ett förslag kring samordning och omlokalisering av myndighetsfunktioner har lämnats till regeringen.

Läs mer

Tema: Effektivisering / tillväxt

Samordning och ledarskap nyckeln till framgång i digitaliseringen av offentlig sektor

av Jessica Carragher Wallner, 6 juli 2017

Den offentliga sektorn i Sverige utvecklas långsammare än den offentliga sektorn i omvärlden när det gäller digitalisering. Åsa Zetterberg, sektionschef SKL, och Njal Roomans, rådgivare och moderator för seminariet, delar med sig av sina intryck efter seminariet där panelen diskuterade vad som bör prioriteras för att skynda på utvecklingen.

Läs mer

Tema: Digitalisering

Vem ska finansiera civilsamhället?

av Johan Sverker, 6 juli 2017

Ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för demokrati, öppenhet och fri debatt. Men hur ska ideella organisationer finansieras utan att förlora sin självständighet?

Läs mer

Tema: Effektivisering / tillväxt

Den digitala flygplatsen som nav i städers ekosystem

av Jessica Carragher Wallner, 6 juli 2017

Fredrik Jaresved, vd Airport Stockholm City och Jessica Carragher Wallner, rådgivare digital transformation PwC, sammanfattar seminariet den 5 juli i Almedalen om flygplatsen som navet i städers och regioners ekosystem. Dialogen i panelen utgick från att med människan i centrum skapa en mötesplats för innovation, mobilitet och affärer.

Läs mer

Tema: Digitalisering

Hur ser skolans ledarskap ut i framtiden?

av Jessica Carragher Wallner, 6 juli 2017

På onsdagen under Almedalsveckan bjöd vi in till en diskussion om det framtida ledarskapet i skolan. Vi lever i en föränderlig värld – hur ska den ledas i framtiden?

Läs mer

Tema: Digitalisering

Private equity och ägarledda företag efterlyser långsiktiga spelregler

av Peter Hellqvist, 5 juli 2017

Att lämna över ett ägarlett familjeföretag till nästa generation är en utmaning och ett alternativ kan då vara att private equity kommer in och hjälper till. Men vad kan private equity tillföra och vad är utmaningarna i ett sådant upplägg?

Läs mer

Tema: Effektivisering / tillväxt

1177 – Hur går det med implementeringen?

av Karin Magnusson, 5 juli 2017

Regionerna har kommit olika långt med implementeringen av 1177. Otydlig målsättning, incitament och ett tydligt värde anges som orsak. Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör SLL, Daniel Persson, affärsutvecklingschef Din doktor och Karin Magnusson, PwC sammanfattar dialogen i panelen i vårt seminarium i Almedalen den 5 juli.

Läs mer

Tema: Digitalisering

Tonen på toppen – i grunden en etikfråga men också en lönsamhetsfråga

av Magnus Lindahl, 5 juli 2017

Externt seminarium_korruption_DSC_2733-1.jpgVad krävs av en verksamhetsledning för att förebygga mutor och korruption? Handlar det om att upprätta regelverk och följa lagar och myndighetskrav eller att i grunden bygga en etiskt hållbar verksamhetskultur? Det var några frågor som diskuteras i seminariet ”Tonen på toppen – en fråga om etik eller regelefterlevnad?”, som arrangerades av PwC och Tillsammans mot korruption.

Läs mer

En framtidsspaning kring digitaliseringens effekter på skattesystemet

av Jörgen Haglund, 5 juli 2017

Vi vet att det här kommer att vara en utmaning framöver. Vi behöver tydliga regelverk som vi förstår, och det blev ett bra samtal under dagens seminarium, säger Björn Nordgren, skattechef i Norden, General Electric, som var en av paneldeltagarna i PwC:s seminarium i den 5 juli.

Läs mer

Tema: Digitalisering