<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brexit - avtal på plats, men vad gäller nu?

Brexit ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 24 december 2020 enades EU och Storbritannien äntligen om ett handels- och samarbetsavtal. Eftersom avtalet godkänts av båda parter tillämpas avtalet provisoriskt från och med den 1 januari 2021. Avtalet är, ur ett EU-rättsligt perspektiv, ett stort steg framåt för att skydda europeiska intressen, säkerställa rättvis konkurrens och etablera ett nära samarbete inom områden av ömsesidigt intresse. I artikeln går vi bland annat igenom hur vi ser att svenska företag och deras tullhantering kan komma att påverkas.

Bakgrund och kort om avtalet 

Storbritannien lämnade EU formellt den 31 januari 2020 efter 47 års medlemskap följt av en övergångsperiod som sträckte sig till den 31 december 2020. Under övergångsperioden gällde i stort sett samma regler som före utträdet. Det är först nu när förhandlingarna är avslutade som vi vet vi vilka regler som kommer att gälla. Avtalet skyddar EU:s inre marknad och återspeglar det faktum att Storbritannien lämnar EU:s system med gemensamma regler, tillsyn och verkställighetsmekanismer och därför inte längre kan dra nytta av ett EU-medlemskapets fördelar. Avtalet kommer tillämpas provisoriskt under en begränsad tid fram till den 28 februari 2021.

Vad måste ske för att avtalet ska kunna tillämpas permanent?

Både Storbritannien och EUs medlemsländer har godkänt att avtalet tillämpas provisoriskt från 1 januari 2021. För att avtalet ska träda i kraft permanent måste EU-parlamentet rösta om avtalet och som ett sista steg måste Rådet anta beslutet.

Vad innebär avtalet för svenska företag? 

Avtalet är stort steg framåt för att skydda europeiska intressen, säkerställa rättvis konkurrens och etablera ett nära samarbete inom områden av ömsesidigt intresse. Handelsavtal innebär bland annat att det inte påförs tullar på handel mellan parterna.

Nedan listar vi några exempel och områden i korthet hur avtalet kan komma att påverka svenska företag

  • I och med att EU och Storbritannien numera är två separata marknader är handel med varor mer besvärlig och det kommer krävas mer administration, bättre planering och risken för längre ledtider är påtaglig.  
  • Ingen tull kommer tas ut under förutsättning att varan uppfyller ursprungsvillkoren i avtalet. Ursprunget ska kunna styrkas. Att tänka på är att ursprungslandet inte nödvändigtvis är samma land som avsändarland. 
  • Företag som ska exportera ursprungsvaror från EU behöver ansöka om att bli registrerad exportör (Rex). Man får då ett Rex-nummer som används för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar för sändningar till Storbritannien. Det blir aktuellt om varornas värde är över värdegränsen EUR 6,000. 
  • Företag behöver säkerställa att varorna uppfyller villkoren för att vara ursprungsvaror enligt avtalet. Detta ska ske innan man upprättar ursprungsförsäkringar.
  • Företag bör undersöka om de behöver uppdatera sina befintliga tulltillstånd.  
  • Svenska företag kan även påverkas av den brittiska tullhanteringen, exempelvis om de använder DDP (Delivered Duty Paid) som leveransvillkor till sina brittiska kunder. Det kan betyda att svenska företag även behöver tulltillstånd och registreringar i Storbritannien. 

Kommentarer

Vi kan konstatera att avtalet går långt utöver traditionella frihandelsavtal. Trots handelsavtal med följden att varor kan importeras och exporteras tullfritt, kommer tullhanteringen fortfarande vara omfattande. Storbritannien hanteras numera som ett tredje land i förhållande till EU. Det betyder att även om varor kan uppnå tullfrihet tack vare avtalet, så omfattas alla varor ändå av tullhantering. Företag som är vana vid handel med tredje land har ett litet “försprång”, men för företag som tidigare enbart handlat inom EU så blir förändringarna mer kännbara. Det är därför av vikt för svenska företag att även fortsatt vara uppmärksam på varans ursprung, att se till att man har rätt tillstånd samt att man tar höjd för eventuella längre ledtider. 

Läs även: Brexit - oklarheter in i det sista
Läs även: Brexit - vilka åtgärder behöver vidtas?
Läs även: Momsnyheter inför brexit

För frågor och svar avseende avtalet, se EU-Kommissionens Q&A

Kolla din brexit-beredskap här

Paulina Pleijel och Johan Perulf

Paulina Pleijel och Johan Perulf

Paulina Pleijel arbetar med internprissättning på PwC:s kontor i Göteborg. Johan Perulf arbetar på PwC:s kontor i Malmö med rådgivning inom tull.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Johan: 070 929 10 45, johan.perulf@pwc.com
Paulina Pleijel works with VAT at PwC’s office in Gothenburg. Johan Perulf works at PwC:s office in Mailmö with VAT and customs.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Johan: +46 70 929 10 45, johan.perulf@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Socialdemokraterna vill ha en bred skattereform

Sist ut i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet är Socialdemokraterna. Ulrika Lund Eriksson från PwC leder samtalet, där Erik ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln