<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brexit - oklarheter in i det sista

‹ Tillbaka till artiklarna

Brexit är en följetong som aldrig verkar ta slut. I många fall är det omöjligt att få klara besked om vad som verkligen kommer gälla från och med den 1 januari 2021. Många frågor och problem har fortfarande inte någon lösning. Från brittisk sida kommer också delvis nya bud - vilket påverkar alla svenska företag som importerar varor till Storbritannien (UK).

Som bekant har något handelsavtal ännu inte träffats mellan UK och EU trots att brexit nu är mindre än en månad bort. Det finns fortfarande stora oklarheter kring den praktiska hanteringen med hänsyn till att Nordirland, trots brexit, fortfarande kommer att vara en del av EU:s tullområde ur ett varuhänseende.

Oklarhet kring kraven för tullkredit i Storbritannien

Det senaste i raden av tvetydiga besked rör kraven för att få en tullkredit i UK eller möjligheten att få använda omvänd skattskyldighet vid redovisning av moms i samband med importer. En tullkredit används för att uppnå en smidigare import av varor och betyder kort sagt att företag inte behöver betala tull innan varorna släpps fria. Tidigare har Storbritanniens tull- och skattemyndighet (HMRC) sagt att ett EU-bolag inte behöver en permanent etablering i UK för att kunna få en tullkredit där. HMRC verkar nu ha vänt i frågan och har meddelat att det krävs en permanent etablering i UK för att få en tullkredit efter årsskiftet. 

HMRC:s kovändning i detta fall betyder att bolag som har för avsikt att importera varor till UK och använda sin egen tullkredit vid importen kan stå inför nya utmaningar. Vi rekommenderar att bolag som riskerar att drabbas undersöker om bolagets tullombud/transportör har en tullkredit som kan utnyttjas om HMRC håller fast vid sitt senaste besked. 

Läs även: Brexit är runt hörnet - vilka åtgärder behöver vidtas?
Läs även: Momsnyheter inför brexit 1 januari 2021

Osäkerhet försvårar företagens förberedelser

Osäkerheten kring vilka regler som kommer att gälla bidrar till svårigheter för företag att förbereda sig. Risken finns också att företag tröttnar och skjuter upp sina förberedelser, inte minst då det kan upplevas som bortkastat att förbereda sig för något som ändras i sista stund. 

Vår rekommendation är att hålla sig uppdaterad och vidta de åtgärder som framstår som nödvändiga. På HMRC:s hemsida hittar du mattnyttig information om bland annat import- och exporthantering, vad man behöver tänka på i samband med handel som involverar Nordirland samt information kring de nya regler som kommer gällande distanshandel till privatpersoner. 

Oavsett om ett avtal kommer på plats eller inte, kommer den administrativa bördan bli kännbar för de företag som handlar med Storbritannien då till exempel alla varor ska tullklareras när de flyttas över gränsen. Även om det träffas ett avtal kommer det inte innebära att det blir lika enkelt att handla med UK som det är idag. 

Kolla din brexit-beredskap här

Johan Perulf & Sara Lörenskog

Johan Perulf & Sara Lörenskog

Johan Perulf arbetar på PwC:s kontor i Malmö med rådgivning inom tull. Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel på PwC:s kontor i Stockholm.
Johan: 070 929 10 45, johan.perulf@pwc.com
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Staten vinner momsmål om posttjänster

Tingsrätten i Stockholm har idag avgjort ett mål som pågått sedan flera år. Det handlar om den moms som historiskt tagits ut på ...

Läs artikeln