<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brexit är runt hörnet - vilka åtgärder behöver vidtas?

Folkmassa går bortåt ‹ Tillbaka till artiklarna

EU och Storbritannien har ännu inte lyckats komma överens om ett frihandelsavtal och det finns ingen intention att förlänga övergångsperioden ytterligare efter 31 december 2020. Enligt Storbritanniens premiärminister Boris Johnson ska det kommuniceras hur relationen med EU kommer att se ut efter brexit senast den 15 oktober 2020.

Oavsett om Storbritannien och EU lyckas komma överens om ett frihandelsavtal den 15 oktober eller inte, så står det klart att den fria rörligheten avseende personer, tjänster, varor och kapital kommer att påverkas den 1 januari 2021.

Storbritanniens skattemyndighet, HMRC, har exempelvis nyligen skickat ut skriftlig information till alla företag som är momsregistrerade i Storbritannien, med en lista på olika åtgärder som behöver vidtas innan årsskiftet. En märkbar förändring från och med den 1 januari 2021 är att alla sändningar mellan EU och Storbritannien ska deklareras både vid import och export.

HMRC lyfter särskilt fram vissa åtgärder som företag behöver vidta samt frågor som man behöver fundera på före den 1 januari 2021

 • registrera ett brittiskt EORI nummer
 • bestämma hur tulldeklarationer ska hanteras
 • se över om importerade varor är berättigade till förenklade kontroller
 • bestämma hur importmoms ska redovisas i samband med inlämnande av tulldeklaration
 • kontrollera om importmoms ska betalas vid gränsen
 • se över listan över kontrollerade varor för att se om fullständiga tulldeklarationer måste lämnas från och med januari 2021
 • kontrollera Storbritanniens tulltariffer och för att se om företaget påverkas
 • registrera företaget för Storbritanniens nya Trader Support Service om flytt av varor ska ske mellan Storbritannien och Nordirland eller om varor ska tas in till Nordirland från en plats utanför Storbritannien
 • förstå problematik som uppkommer kring socialförsäkring
 • anställda bör överväga att söka visum
 • hålla sig uppdaterad.

Läs även: Momsnyheter inför brexit 1 januari 2021

Fler tips och förslag på hur du kan förbereda dig hittar du på pwc.se/brexit.

Sara Lörenskog & Elif Agic

Sara Lörenskog & Elif Agic

Sara Lörenskog och Elif Agic arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com

Elif: 010-212 56 21, elif.a@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kommer Europas internprissättningsregler att harmoniseras?

Under de senaste åren har efterlevnaden av internprissättningsreglerna blivit alltmer komplex. Detta har påpekats av EU-kommissionen och är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dokumentation för internprissättning - viktigt för beslut om skattetillägg

Kammarrätten går emot Skatteverkets ställningstagande gällande betydelsen av ett företags internprissättningsdokumentation för beslut om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Redovisningsmässiga effekter av Pillar II

Det pågår sedan några år tillbaka ett arbete inom OECD avseende en global minimiskattenivå benämnd Pillar II. EU antog i december 2022 ett ...

Läs artikeln