Brexit är runt hörnet - vilka åtgärder behöver vidtas?

Folkmassa går bortåt ‹ Tillbaka till artiklarna

EU och Storbritannien har ännu inte lyckats komma överens om ett frihandelsavtal och det finns ingen intention att förlänga övergångsperioden ytterligare efter 31 december 2020. Enligt Storbritanniens premiärminister Boris Johnson ska det kommuniceras hur relationen med EU kommer att se ut efter brexit senast den 15 oktober 2020.

Oavsett om Storbritannien och EU lyckas komma överens om ett frihandelsavtal den 15 oktober eller inte, så står det klart att den fria rörligheten avseende personer, tjänster, varor och kapital kommer att påverkas den 1 januari 2021.

Storbritanniens skattemyndighet, HMRC, har exempelvis nyligen skickat ut skriftlig information till alla företag som är momsregistrerade i Storbritannien, med en lista på olika åtgärder som behöver vidtas innan årsskiftet. En märkbar förändring från och med den 1 januari 2021 är att alla sändningar mellan EU och Storbritannien ska deklareras både vid import och export.

HMRC lyfter särskilt fram vissa åtgärder som företag behöver vidta samt frågor som man behöver fundera på före den 1 januari 2021

 • registrera ett brittiskt EORI nummer
 • bestämma hur tulldeklarationer ska hanteras
 • se över om importerade varor är berättigade till förenklade kontroller
 • bestämma hur importmoms ska redovisas i samband med inlämnande av tulldeklaration
 • kontrollera om importmoms ska betalas vid gränsen
 • se över listan över kontrollerade varor för att se om fullständiga tulldeklarationer måste lämnas från och med januari 2021
 • kontrollera Storbritanniens tulltariffer och för att se om företaget påverkas
 • registrera företaget för Storbritanniens nya Trader Support Service om flytt av varor ska ske mellan Storbritannien och Nordirland eller om varor ska tas in till Nordirland från en plats utanför Storbritannien
 • förstå problematik som uppkommer kring socialförsäkring
 • anställda bör överväga att söka visum
 • hålla sig uppdaterad.

Läs även: Momsnyheter inför brexit 1 januari 2021

Vi hjälper dig att hålla dig uppdaterad

Även om många saker fortfarande är oklara är det viktigt för företag att förbereda sig. Ett sätt att hålla sig uppdaterad är exempelvis att delta på PwC:s brexit-webinar den 22 oktober 2020. Under webinariet kommer PwC:s specialister att reda ut vilka förändringar som sannolikt kommer att ske efter årsskiftet och ge tips på hur företag och individer bäst förbereder sig inför brexit ur ett individ-, moms- och tullperspektiv. 

Brexit webinar - är ni redo?

Fler tips och förslag på hur du kan förbereda dig hittar du på pwc.se/brexit.

Sara Lörenskog & Elif Agic

Sara Lörenskog & Elif Agic

Sara Lörenskog och Elif Agic arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com

Elif: 010-212 56 21, elif.a@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Ny skattestandard tar plats i hållbarhetsrapporteringen från och med 2021

Från och med nästa år ska en ny standard och riktlinjer för skattefrågor tillämpas på hållbarhetsrapporter. Trots att rapporteringen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tillfällig skattereduktion ska ge incitament att genomföra nya investeringar

I höstbudgeten presenterades ett kommande förslag att införa en tillfällig skattereduktion för nya investeringar. Syftet är skapa positiva ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ett steg närmare omvänd skattskyldighet för moms på bland annat mobiler och bärbara datorer

Tax matters har tidigare skrivit om regeringens förslag att omvänd skattskyldighet för moms ska införas på försäljningar av vissa varor och ...

Läs artikeln