Branschen om paketeringsutredningen

‹ Tillbaka till artiklarna

Branschen om paketeringsutredningenPwC har för fjärde året tagit fram Fastighetstempen, en undersökning där branschföreträdare belyser sin inställning till utvecklingen av den svenska fastighets- och entreprenadmarknaden. I år har vi tagit ett nytt grepp och valt att belysa en enskild fråga: Paketeringsutredningen – en del av den svenska skattetsunamin.

Beslutsfattare från landets 100 största fastighets- och entreprenadbolag har intervjuats. Resultatet visar att i princip alla som intervjuats inom fastighetsbranschen känner till utredningen och 85 procent av de tillfrågade anser att förslaget är mycket eller ganska dåligt. Förslaget är inte genomarbetat, investeringsviljan minskar och det har en negativ påverkan på bostadsbyggandet.

För att belysa frågeställningarna har vi bjudit in tre aktörer från branschen för att ge sin syn på förslaget: Vilka är konsekvenserna på kort respektive lång sikt? Hur påverkas det utländska kapitalets investeringsvilja och inte minst – vilka samhällseffekter är sannolikt att vänta om förslaget genomförs? Peter Lindstrand, skatterådgivare på PwC, och Helena Ehrenborg, auktoriserad revisor på PwC, har träffat Per Tängerstad (CapMan), Anders Lago (HSB Riksförbund) och Pontus Ekman (Bergsundetgruppen) i årets första delupplaga av Fastighetstempen. Ta del av deras kommentarer och reflektioner från branschen här.

Ta del av rapporten ”Paketeringsutredningen – en del av den svenska  skattetsunamin”

Under Almedalsveckan i år bjuder vi in till två seminarier som berör fastighetsbranschen. Det första på temat: ”Fastighetsbranschen och den svenska skattetsunamin - var står vi och vart är vi på väg?” hålls på Hästgatan 9 kl 16.00-16.45. Där fångar vi upp den våg av skatteinitiativ som sköljer över branschen för närvarande och vad det får för konsekvenser för aktörerna inom fastighet och entreprenad. Den 30 mars 2017 redovisades paketeringsutredningen och ytterligare skatteinitiativ har presenterats under våren. Nyligen lanserades också ett nytt ränteavdragspaket.

Seminariet presenteras av Peter Lindstrand, skatterådgivare på PwC med ansvar för skattefrågor för fastighets- och byggbolag och Jonas Rickardsson, ansvarig för Real Estate Due Dilligence på PwC.

Det andra seminariet är en fortsättning på samma tema ”Fastighetsbranschen och den svenska skattetsunamin - och vad säger marknaden?” kl 17.00-18.00 där vi låter en välrenommerad panel av aktörer kommentera läget, innan vi alla samlas på mingel i vår trädgård. Helena Ehrenborg, auktoriserad revisor inom Real Estate på PwC, och Johan Björk, ansvarig för Real Estate M&A på PwC, är moderatorer i paneldiskussionen.

Välkomna till vår eftermiddag tisdag den 4 juli med start klockan 16.00 på Hästgatan 9, några kvarter uppför backen från Donners Plats.

Kommentar

Tax matters återkommer under veckan med en presentation av deltagarna i onsdagens tredje skatteseminarium, ”Vad tillför riskkapitalet/ägarformen private equity till generationsskiftesföretag?” Seminariet hålls direkt efter lunch kl 12.30-13.30 på Hästgatan 9.

För dig som inte har möjlighet att vara på plats i Visby går det bra att se våra seminarier live via vår blogg ”PwC i Almedalen”. Här hittar du även hela vårt program för Almedalsveckan och kan följa diskussionerna under hela veckan.

Läs mer om våra seminarier på "PwC i Almedalen"

Missa inte att anmäla dig till vårt mingel!

Har du frågor om företagsbeskattning?

Katarina Menzel och Peter Lindstrand

Katarina Menzel och Peter Lindstrand

Katarina Menzel och Peter Lindstrand arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
Katarina: 010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com
Peter: 010-213 31 97, peter.lindstrand@pwc.com
Katarina Menzel and Peter Lindstrand works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
Katarina: +46 10 212 47 92, katarina.menzel@pwc.com
Peter: +46 10 213 31 97, peter.lindstrand@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avsnitt i PwC:s serie om skatter: Joar Forssell inte nöjd med hur finansministern drivit frågan om en skattereform

  Som ungdomspolitiker tog Joar Forssell fram ett förslag till skattereform tillsammans med SSU:s ordförande Philip Botström. Hur ser Joar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdragsreglerna: nytt kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas

Skatteverket publicerade den 7 maj ett nytt ställningstagande kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas. Ställningstagandet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets nya ställningstagande till finansiella garantier inom koncerner

Skatteverkets två tidigare ställningstaganden gällande finansiella garantier ersätts av ett nytt för att bättre stämma överens med ...

Läs artikeln