Avfallsskatt – begreppet avfallsanläggning

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.pngHögsta förvaltningsdomstolen har bedömt att endast det avfall som förts in till fysiskt och rättsligt avgränsade deponiområden inom en större avfallsanläggning ska beskattas. Domen kan ha betydelse för hur begreppet avfallsanläggning ska bedömas skattemässigt.

Ett bolag bedrev deponiverksamhet på en större avfallsanläggning där även annan verksamhet bedrevs. De områden på anläggningen där deponiverksamheten bedrevs omfattades av tillstånd att deponera avfall. Dessa områden var fysiskt avgränsade med stängsel, vägar och grindar mot anläggningens övriga områden.

Bolaget redovisade skatt på det material som fördes in till de områden på anläggningen där deponiverksamheten bedrevs och som omfattades av bolagets tillstånd att deponera avfall, men inte på det material som fördes in till anläggningens övriga områden.

Skatteverket bedömde att anläggningen skattemässigt skulle ses som en enda skattepliktig avfallsanläggning, och att allt material som förts in till anläggningen därför skulle beskattas. Att verksamheten på anläggningen var uppdelad på fysiskt avgränsade områden med separata miljötillstånd för deponering respektive annan verksamhet påverkade inte Skatteverkets bedömning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att begreppet avfallsanläggning inte är definierat i lagen om skatt på avfall och att det i förarbetena uttalas att begreppet bör ges en relativt vid innebörd.

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att om det inom en anläggning bedrivs olika verksamheter som är skilda från varandra på ett sådant sätt att det vid den miljörättsliga prövningen ansetts vara möjligt att utfärda separata miljötillstånd bör den uppdelningen kunna accepteras även skatterättsligt.

Mot den bakgrunden anser domstolen att även om anläggningen allmänt sett kan framstå som en enda anläggning, så är deponiområdena att anse som separata avfallsläggningar enligt lagen om skatt på avfall när de är fysiskt och rättsligt avgränsade från övriga områden inom anläggningen.

Kommentar

Domen visar att utformningen av miljötillstånd för verksamheten kan ha betydelse för hur begreppet avfallsanläggning ska bedömas skattemässigt.

Resonemang om bland annat miljötillståndets betydelse för avfallsskatten har förts av såväl Kammarrätten i Sundsvall som av Skatterättsnämnden (förhandsbesked meddelat den 2 december 2015, dnr 42-14/I) vilket vi tidigare skrivit om på Tax matters.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Anders Edlund

Anders Edlund

Anders Edlund arbetar med punktskatter på PwC:s kontor i Stockholm. Anders har tidigare erfarenhet från annan rådgivningsverksamhet och från Skatteverket.
010-213 09 61
Anders Edlund works with excise duties at PwC's office in Stockholm. Anders has previous experience in consulting and from the Swedish Tax Agency.
+46 10-213 09 61

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Moderaterna och Kristdemokraterna tycker till om en skattereform

I PwC:s serie om riksdagspartiernas syn på en skattereform har turen kommit de två forna allianspartierna Moderaterna och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Administrativa tjänster ingick i momsfri kreditförmedling

Ett bolag som matchar kreditgivare och kredittagare med varandra genom att sammanföra dessa via en digital plattform och tillhandahålla dem ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prövningstillstånd i mål om entreprenadtjänster till bostadsrättsföreningar

De senaste åren har vi sett flera fall där Skatteverket har omvärderat beskattningsunderlaget för moms på entreprenadtjänster som ...

Läs artikeln