Avfallsskatt – avdrag för konstruktionsarbeten

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Mining-Helmet-solid_0001_maroonSkatterättsnämnden har bedömt att skatt på avfall som används för konstruktion av mellanväggar i brandceller på avfallsdeponier är avdragsgill.

Ett bolag använde visst avfall för konstruktion av mellanväggar i brandceller på bolagets avfallsdeponier. Avfallet ”fines” bestod av finfördelade restprodukter från metallåtervinning samt rester av grus, glas, plast och porslin. Bolaget nekades avdrag för skatt på avfallet vilket Skatteverket motiverade med att åtgärderna att anlägga mellanväggar mer hade karaktären av löpande hantering av avfallet än en permanent konstruktion av själva avfallsdeponin.

Allmänna ombudet hos Skatteverket ställde frågan till Skatterättsnämnden om avfallet ska anses använt för konstruktionsarbeten i bolagets deponier eller för att där åstadkomma en miljösäker deponering, eller om åtgärderna ska anses som mellantäckning. Allmänna ombudets uppfattning var att avfallet ska anses ha använts för att åstadkomma en miljösäker deponering eller i vart fall för konstruktionsarbeten samt att det inte är fråga om mellantäckning.

Skatterättsnämndens bedömning är att bolagets åtgärder med att anlägga mellanväggar i brandcellerna är ändamålsenliga för att förebygga uppkomst av brand och minska risken för brandspridning, och att det aktuella avfallet är lämpligt att använda för detta ändamål. Enligt nämndens uppfattning får avfallet således anses använt för konstruktionsarbeten eller för att åstadkomma en miljösäker deponering. Eftersom mellanväggarna är bestående över tid anser nämnden att det inte är fråga om mellantäckning. Skatten på avfallet är därför avdragsgill.

Förhandsbeskedet har inte överklagats.

Kommentar

Förhandsbeskedet belyser den skattemässiga gränsdragningen mellan avdragsgilla konstruktionsarbeten och ej avdragsgill mellantäckning. I dessa fall kan även miljötillstånd, konstruktionsritningar och annan miljörapportering få betydelse för bedömning av den skattemässiga avdragsrätten. För deponihavare som använder liknande material för konstruktion av mellanväggar i brandceller är förhandsbeskedet positivt.

Vår uppfattning är att avdragsrätten så som bestämmelsen är utformad har två alternativa grunder; att avfallet använts för konstruktionsarbeten och att avfallet använts för att åstadkomma en miljösäker deponering eller förvaring. Det framgår dock inte helt klart av förhandsbeskedet om Skatterättsnämnden anser att det är fråga om konstruktionsarbeten, eller om nämnden anser att syftet med åtgärderna är att åstadkomma en miljösäker deponering.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Anders Edlund

Anders Edlund

Anders Edlund arbetar med punktskatter på PwC:s kontor i Stockholm. Anders har tidigare erfarenhet från annan rådgivningsverksamhet och från Skatteverket.

Kontakt: 010-213 09 61, anders.edlund@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln