<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sverige har begått ett fördragsbrott genom att ta ut moms på samhällsomfattande posttjänster

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundyEfter ett flertal år av skriftväxlingar mellan Sverige och EU-kommissionen har nu till slut EU-domstolens dom i det så kallade "postmomsmålet" kommit. Den svenska momslagen innehåller inte ett undantag för posttjänster på det sätt som EU:s momsdirektiv föreskriver. Som väntat slår EU-domstolen fast att Sverige därmed inte uppfyllt sina skyldigheter.

Enligt vår bedömning öppnar domen bland annat för retroaktiva krav på ingående moms på posttjänster som inte kunnat dras av (på grund av begränsad avdragsrätt) och som därmed utgjort en kostnad. Detta gäller till exempel för företag i den finansiella sektorn, försäkringsföretag, ideella föreningar, stiftelser och andra organisationer som bedriver momsfri verksamhet.

Viktigt att notera är att det aktuella undantaget omfattar samhällsomfattande, men inte individuellt avtalade, posttjänster. En närmare utredning (utifrån lagstiftning och tidigare praxis) måste därför ske i det enskilda fallet för att klarlägga vilka inköpta tjänster som omfattas av undantaget. Med utgångspunkt från gällande preskriptionsregler bör krav kunna framställas upp till tio år tillbaka i tiden.

Kontakta gärna oss för en diskussion om vad PwC kan bistå med.

Jesper Öberg, Christina Grape och Sarah Ammar

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter? Kontakta oss på PwC

Jesper Öberg

Jesper Öberg

Jesper Öberg arbetar på PwC i Stockholm med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn. Jesper är doktor i finansrätt och har lång erfarenhet av att arbeta med momsfrågor för finans- och försäkringssektorn. Jesper är också en flitigt anlitad föreläsare i moms och medförfattare till flera böcker på moms- och EU-skatterättsområdet.
Kontakt: 010-212 95 53, jesper.oberg@pwc.com
Jesper Öberg works with indirect taxation at PwC in Stockholm and specialises in the financial sector. Jesper is a Doctor of Financial Law and has extensive experience of working with VAT issues for the financial and insurance sectors. Jesper is also a popular lecturer on VAT and co-author of a number of books on VAT and EU tax law.
+46 10 212 95 53

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nedsättning av moms vid återbäring i senare led

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom fastställt Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked om att ett bolag inte har rätt till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

CBAM - Rapporteringskrav för koldioxidutsläpp

EU:s förordning om en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) trädde officiellt i kraft den 17 maj 2023. Den 1 oktober 2023 inleddes ...

Läs artikeln