<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sverige har begått ett fördragsbrott genom att ta ut moms på samhällsomfattande posttjänster

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundyEfter ett flertal år av skriftväxlingar mellan Sverige och EU-kommissionen har nu till slut EU-domstolens dom i det så kallade "postmomsmålet" kommit. Den svenska momslagen innehåller inte ett undantag för posttjänster på det sätt som EU:s momsdirektiv föreskriver. Som väntat slår EU-domstolen fast att Sverige därmed inte uppfyllt sina skyldigheter.

Enligt vår bedömning öppnar domen bland annat för retroaktiva krav på ingående moms på posttjänster som inte kunnat dras av (på grund av begränsad avdragsrätt) och som därmed utgjort en kostnad. Detta gäller till exempel för företag i den finansiella sektorn, försäkringsföretag, ideella föreningar, stiftelser och andra organisationer som bedriver momsfri verksamhet.

Viktigt att notera är att det aktuella undantaget omfattar samhällsomfattande, men inte individuellt avtalade, posttjänster. En närmare utredning (utifrån lagstiftning och tidigare praxis) måste därför ske i det enskilda fallet för att klarlägga vilka inköpta tjänster som omfattas av undantaget. Med utgångspunkt från gällande preskriptionsregler bör krav kunna framställas upp till tio år tillbaka i tiden.

Kontakta gärna oss för en diskussion om vad PwC kan bistå med.

Jesper Öberg, Christina Grape och Sarah Ammar

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter? Kontakta oss på PwC

Jesper Öberg

Jesper Öberg

Jesper Öberg arbetar på PwC i Stockholm med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn. Jesper är doktor i finansrätt och har lång erfarenhet av att arbeta med momsfrågor för finans- och försäkringssektorn. Jesper är också en flitigt anlitad föreläsare i moms och medförfattare till flera böcker på moms- och EU-skatterättsområdet.
Kontakt: 010-212 95 53, jesper.oberg@pwc.com
Jesper Öberg works with indirect taxation at PwC in Stockholm and specialises in the financial sector. Jesper is a Doctor of Financial Law and has extensive experience of working with VAT issues for the financial and insurance sectors. Jesper is also a popular lecturer on VAT and co-author of a number of books on VAT and EU tax law.
+46 10 212 95 53

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Förslag till ändrade regler om jämkning av moms

Som vi tidigare har skrivit om på Tax matters har EU-domstolen i en dom från november 2020 uttalat att de svenska reglerna om jämkning av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Interna tjänster kan undantas från moms i ny momslag

Regeringen har överlämnat ett förslag till riksdagen om en ny och moderniserad mervärdesskattelag (NML). I propositionen behandlas särskilt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Uppgift i faktura vid trepartshandel kan inte rättas i efterhand

Det är viktigt att mellanmannen i en trepartshandel ställer ut en formellt korrekt faktura, dels för att undvika att bli dubbelbeskattad, ...

Läs artikeln