Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Christina Aronson

Christina Aronson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med skattefrågor rörande bolagsbeskattning, internationell beskattning och ägarbeskattning.
010-212 52 08
Christina Aronson works at PwC’s office in Jönköping with tax issues relating to corporate taxation, international taxation and owner taxation.
+46 10 212 52 08

christina.aronson@pwc.com
Hitta mig på:

Fönsterbyte ger inte skattemässigt direktavdrag

Av Christina Aronson, 15 mars 2018

Fönsterbyte ger inte skattemässigt direktavdragEtt fastighetsbolag hade bytt fönster och begärt direktavdrag för hela utgiften såsom reparations- och underhållskostnad. Kammarrätten fann att den standardhöjning som bytet leder till inte endast är reparation och underhåll. En del av utgiften som avser standardhöjning ska läggas upp på plan och dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Det så kallade utvidgade reparationsbegreppet, som ger möjlighet till direktavdrag, var inte tillämplig på utgiften eftersom den avsåg reparation och underhåll.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Beskattning av konsulttjänster via eget bolag till tidigare arbetsgivare

Av Christina Aronson, 18 januari 2017

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0005_orange.pngI höstas meddelade Skatterättsnämnden ett förhandsbesked och uttalade att en delägare i ett konsultföretag som övergår från att vara anställd till att utföra samma arbetsuppgifter som anställd i eget aktiebolag, ska i vissa fall anses bedriva självständig näringsverksamhet. Kravet på självständighet ansågs vara uppfyllt om delägarens bolag anställer ytterligare minst tio personer. Konsultersättningen ska därför inte beskattas som lön.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Land-för-land-rapportering – så här ser det svenska skatteförslaget ut

Av Christina Aronson, 11 november 2016

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundy.pngFinansdepartementets förslag till genomförande av land-för-land-rapportering har överlämnats på remiss. Förslaget är att land-för-land-rapporten bland annat ska omfatta en sammanställning av intäkter, vinst före inkomstskatt, betald inkomstskatt, antalet anställda, materiella anläggningstillgångar för varje land där verksamhet bedrivs. Rapporten ska även innehålla namn på alla ingående enheter i koncernen, i vilket land de har hemvist och deras viktigaste verksamhet.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Fyra tänkbara scenarier kring Brexit

Av Christina Aronson, 10 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroon.pngVad behöver företagen tänka på i sina förberedelser och vilka förändringar i moms- och tullreglerna i Storbritannien kan komma att genomföras framöver? Osäkerheten är stor om hur företagens skattesituation kan komma att påverkas av Brexit.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Blankett W-8BEN-E allt vanligare vid affärer med kunder i USA

Av Christina Aronson, 6 september 2016

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundy.pngSom vi tidigare skrivit om ombeds allt fler företag att fylla i blankett W-8BEN-E vid vissa utbetalningar från USA. Utbetalaren har krav på sig att innehålla 30 procent skatt i det fall W-8BEN-E inte är fullständig eller saknas.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Förslag om slopande av representationsavdraget

Av Christina Aronson, 4 mars 2016

PwC-skatteradgivning-board-governanceFinansdepartementet föreslår ett slopande av avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller liknande, utom för enklare förtäring av mindre värde. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Fler företag ombeds fylla i W-8BEN-E vid vissa utbetalningar från USA

Av Christina Aronson, 24 april 2015

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroonSom en konsekvens av införandet av FATCA i USA ombeds allt fler företag att fylla i blankett W-8BEN-E vid vissa utbetalningar från USA. Utbetalaren har krav på sig att innehålla 30 procent skatt i det fall W-8BEN-E inte är fullständig eller saknas.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Skatteverket ifrågasätter nedsättning av arbetsgivaravgifter vid utvecklingsarbete

Av Christina Aronson, 31 oktober 2014

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0005_orangeSkatteverket överväger att inte medge nedsättning av arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med utvecklingsarbete.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Lättare att uppfylla lönekravet om du växlar bilförmån till lön

Av Christina Aronson, 17 september 2014

PwC-skatteradgivning-asset-managementDags för dig som delägare i fåmansbolag att se över hur stor lön du ska ta ut för att kunna uppfylla lönekravet vid beräkning av lågbeskattat utdelningsutrymme, så kallat gränsbelopp för inkomståret 2015. Att växla förmåner till lön är ett sätt att höja gränsbeloppet.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Fakturering av konsulttjänster via eget bolag till en tidigare arbetsgivare

Av Christina Aronson, 25 april 2014

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundyEn person som övergått från att vara anställd till att via eget nybildat bolag bli underentreprenör till den tidigare arbetsgivaren, ska via bolaget anses bedriva självständig näringsverksamhet. Ersättningarna ska därför inte beskattas som lön.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.