<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Lättare att uppfylla lönekravet om du växlar bilförmån till lön

Du som delägare i fåmansbolag kan behöva se över hur stor lön du ska ta ut för att kunna uppfylla lönekravet vid beräkning av lågbeskattat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift – så funkar det

Företag kan nu begära sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda. Det är en av regeringens stödåtgärder för att stötta svenska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fönsterbyte ger inte skattemässigt direktavdrag

Ett fastighetsbolag hade bytt fönster och begärt direktavdrag för hela utgiften såsom reparations- och underhållskostnad. Kammarrätten fann ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beskattning av konsulttjänster via eget bolag till tidigare arbetsgivare

I höstas meddelade Skatterättsnämnden ett förhandsbesked och uttalade att en delägare i ett konsultföretag som övergår från att vara ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Land-för-land-rapportering – så här ser det svenska skatteförslaget ut

Finansdepartementets förslag till genomförande av land-för-land-rapportering har överlämnats på remiss. Förslaget är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fyra tänkbara scenarier kring Brexit

Vad behöver företagen tänka på i sina förberedelser och vilka förändringar i moms- och tullreglerna i Storbritannien kan komma att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Blankett W-8BEN-E allt vanligare vid affärer med kunder i USA

Som vi tidigare skrivit om ombeds allt fler företag att fylla i blankett W-8BEN-E vid vissa utbetalningar från USA. Utbetalaren har krav på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om slopande av representationsavdraget

Finansdepartementet föreslår ett slopande av avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller liknande, utom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fler företag ombeds fylla i W-8BEN-E vid vissa utbetalningar från USA

Som en konsekvens av införandet av FATCA i USA ombeds allt fler företag att fylla i blankett W-8BEN-E vid vissa utbetalningar från USA. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket ifrågasätter nedsättning av arbetsgivaravgifter vid utvecklingsarbete

Skatteverket överväger att inte medge nedsättning av arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med utvecklingsarbete. Som vi tidigare ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fakturering av konsulttjänster via eget bolag till en tidigare arbetsgivare

En person som övergått från att vara anställd till att via eget nybildat bolag bli underentreprenör till den tidigare arbetsgivaren, ska ...

Läs artikeln
Dela