Utökad rätt för fastighetsägare att hyra ut med moms för gruppboenden

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-1-solid_0001_maroonKammarrätten i Jönköping ger en fastighetsägare rätt att momsbelägga hyra till kommun för ett gruppboende avseende så kallade gemensamma ytor på fastigheten.

Domen avviker från tidigare praxis, där endast vård- och personallokaler kunnat ligga till grund för frivillig skattskyldighet med följande avdragsrätt för ingående moms. Skatteverket kommer att överklaga domen.

Kommentar

Kammarrättsdomen innebär att vid uthyrning av ett gruppboende med mera till kommuner kan den del av hyran momsbeläggas som avser gemensamma ytor på fastigheten, till exempel matplats med kök, allrum, TV-rum och andelar av entréytor. Till skillnad från vad som hittills ansetts vara gällande rätt kan därmed ingående moms avseende investeringar samt drift- och underhåll, som avser denna del av en fastighet, ge rätt till avdrag.

I och med att Skatteverket redan meddelat att domen kommer att överklagas kan fastighetsägare som åberopar domen för utökad frivillig skattskyldighet räkna med att Skatteverket inte godtar detta. Vi anser ändå att det finns goda skäl för fastighetsägare att redan nu agera, i avvaktan på att rättsläget klarnar. Kontakta din lokala skatterådgivare inom PwC:s momsgrupp för konsultation.

Cecilia Rasmusson och Ulf Hedström

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall.

Kontakt: 010-212 88 75 cecilia.rasmusson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln