Sänkt moms på guidning av naturområden – förslag i höstbudgeten 2018

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Sänkt moms på guidning av naturområdenRegeringen föreslår sänkt moms på förevisning av naturområden från 25 procent till 6 procent. Momsen ska sänkas från och med 1 januari 2018. Motiven till förslaget är att öka möjligheterna för mindre företag utanför storstadsområdena att bedriva så kallad naturturism. Regeringen vill också öka tillgängligheten till naturen.

Med förevisning avses såväl rundvandringar med en kunskapsförmedlande guide som en tur med vägvisare, det vill säga någon som visar vägen genom ett naturområde. Naturområdet ska vara beläget utanför tätort. Nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden är särskilt uppräknade som sådana områden som kan förevisas till en sänkt momssats. Förevisningen kan exempelvis ske i samband med vandring, cykling, ridning, skridsko- och skidåkning, paddling, jakt och fisketurer och fågelskådning.

Förslaget har tidigare kritiserats av flera remissinstanser och av Lagrådet för att vara oprecist och för att vara i strid med EU-direktivet (eftersom inte förevisning av naturområden nämns bland de tjänster där det är möjligt att tillämpa en reducerad skattesats enligt EU-rätten). Regeringen anser dock att nuvarande precisering av vad som är ett naturområde är tillräcklig samt att förevisning av naturområden är jämförbart med de aktiviteter som EU-direktivet räknar upp – exempelvis tillträde till nöjesparker, djurparker och liknande anläggningar. Regeringen anser därtill att likabehandlingsprincipen inom EU-rätten kräver att förevisningar av naturområden ska beskattas på samma sätt som andra tjänster inom turismsektorn (såsom djurparksbesök).

Kommentar

Lagförslaget innebär att naturturismföretagen inte behöver redovisa lika stor andel av priset som moms efter årsskiftet. Lagstiftarens avsikt är att det ska bli billigare för privatpersoner att anlita en guide vid fjällturer, paddling och skridskoturer med mera. Vi tror emellertid att det kan uppkomma gränsdragningsproblem vid bedömningen av om en tillhandahållen tjänst är en förevisning av naturområde eller inte. Det finns även en risk för kommande lagändringar då vi delar remissinstansernas uppfattning om att förevisningar av naturområden inte utgör sådana tjänster där en lägre momskattesats kan tillämpas. Det är enligt vår mening svårt att hävda att ett naturområde är en anläggning, som EU-direktivet anger att det ska vara för att få tillämpa en reducerad skattesats. Regeringen tycks dock anse att skälen för en reducerad momssats väger tyngre än att följa ordalydelsen i EU-direktivet.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall.
010-212 88 75
Cecilia Rasmusson works with VAT at PwC’s office in Sundsvall.
+46 10 212 88 75

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Datacentertjänster utgör inte uthyrning av fast egendom eller tjänster med anknytning till fast egendom

EU-domstolen har i ett avgörande den 2 juli 2020 i mål C-215/19 funnit att datacentertjänster (så kallad co-locationstjänst) inte utgör en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsnyheter inför brexit 1 januari 2021

Som bekant ska Storbritannien lämna EU. Just nu löper en övergångsperiod som upphör den sista december i år. Förhandling pågår och det är i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt frihandelsavtal med Vietnam

Den 1 augusti 2020 trädde ett frihandelsavtal mellan EU och Vietnam i kraft. För bolag som handlar med Vietnam kan detta få direkt ...

Läs artikeln