Nytt om momshanteringen vid kundförluster med anledning av covid-19

‹ Tillbaka till artiklarna

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande som syftar till att underlätta företagens hantering av moms vid konstaterade kundförluster. Vi går igenom vad det innebär.

Den pågående pandemin innebär stora ekonomiska påfrestningar för många företag vars försäljning minskat kraftigt. Allt fler företag har svårt att betala sina fakturor vilket leder till att det uppstår kundförluster hos leverantörerna. I normala fall ställs det tämligen höga krav för att en leverantör ska få reducera tidigare redovisad utgående moms på kundförluster. Leverantören måste bland annat visa att köparen saknar betalningsförmåga. Skatteverkets nya ställningstagande innebär i korthet att det under vissa förutsättningar, med anledning av den pågående pandemin, kan antas att köparen saknar betalningsförmåga. 

Om följande fem förutsättningar är uppfyllda anser Skatteverket att det är sannolikt att en köpare inte kan betala en fordran:

  1. köparen är en fysisk eller juridisk person som självständigt bedriver ekonomisk verksamhet
  2. fakturan utfärdas mellan den 1 februari 2020 - den 31 december 2020
  3. det har gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning
  4. en skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut
  5. säljaren och köparen är inte i intressegemenskap.

Om samtliga villkor är uppfyllda får leverantören sätta ned beskattningsunderlaget och reducera tidigare redovisad utgående moms på den gjorda försäljningen. Leverantören behöver inte utfärda en kreditfaktura till köparen när det är fråga om kundförluster.  

Skulle leverantören, helt eller delvis, få betalt från köparen vid ett senare tillfälle måste utgående moms redovisas på den betalning som har kommit in.

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Kommentar

Vi välkomnar Skatteverkets initiativ att förenkla företagens momshantering vid uteblivna betalningar. Företag som utfärdat fakturor mellan den 1 februari 2020 - den 31 december 2020 som inte blir betalda kan på ett enklare sätt minska sin redovisade utgående moms på konstaterade kundförluster. Det gäller oavsett fakturabeloppets storlek.

Det nya ställningstagandet innebär att Skatteverkets tidigare ställningstagande från december förra året kompletteras med nya riktlinjer, som gäller under särskilda förutsättningar. Vi har skrivit om momshanteringen på kundförluster tidigare i Tax matters, se artikel hur moms ska redovisas när kunden inte kan betala.

Läs även: Momsredovisning under coronakrisen

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor.

Carl Wallbäck och Cecilia Rasmusson

Carl Wallbäck och Cecilia Rasmusson

Carl Wallbäck och Cecilia Rasmusson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Stockholm och Sundsvall.
Carl: 070 9291051, carl.w.wallback@pwc.com
Cecilia: 010-212 88 75, cecilia.rasmusson@pwc.com
Carl Wallbäck and Cecilia Rasmusson works with VAT at PwC’s office in Stockholm and Sundsvall.
Carl: +46 70 9291051 , carl.w.wallback@pwc.com
Cecilia: +46 10-212 88 75, cecilia.rasmusson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln