<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ändrade momsregler för elektroniska tjänster

TM_dator-med-hander ‹ Tillbaka till artiklarna

Ändrade momsregler för elektroniska tjänsterRegeringen har föreslagit förenklade regler för mindre företag med gränsöverskridande handel av elektroniska tjänster vid försäljning till privatpersoner.

Vid bedömningen av var en tjänst ska beskattas måste omsättningslandet bestämmas. När elektroniska tjänster säljs till privatpersoner och andra icke beskattningsbara personer anses omsättningslandet vara där kunden är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas. Det innebär att en elektronisk tjänst som förvärvas av en konsument som är bosatt i ett annat EU-land är omsatt utomlands och då kan ett svenskt företag behöva redovisa moms i det andra EU-landet. Sedan januari 2015 finns de särskilda ordningarna som innebär att säljaren, istället för att momsregistrera sig där köparna finns, kan välja att redovisa den utländska momsen via en enda kontaktpunkt/registrering så kallad MOSS (Mini One Stop Shop). En svensk säljare ansöker om detta hos Skatteverket.

Europeiska rådet antog 2017 det så kallade e-handelspaketet med syfte att förenkla för företag, förbättra konkurrensen och minska skattebortfallet. Förändringarna ska genomföras i två steg och det första steget ska vara genomfört den 1 januari 2019. Detta lagförslag syftar till att uppfylla de krav som ställs på Sverige i detta första steg.

Kortfattat innebär lagförslaget att om ett svenskt företag säljer elektroniska tjänster till privatpersoner (och andra icke beskattningsbara personer) i andra EU-länder för högst 99 680 kronor per år kan omsättningen anses vara gjord i Sverige. Omsättningar till svenska köpare ska inte räknas med i nämnda belopp. De föreslagna reglerna är frivilliga vilket innebär att en säljare kan välja att tillämpa de allmänna bestämmelserna och således istället redovisa moms i köparlandet.

Ett företag som redan är registrerat enligt MOSS kommer inte att avregistreras när de nya reglerna träder ikraft. Däremot kan ett företag som har en försäljning till privatpersoner i andra EU-länder under nämnda gränsbelopp ansöka om sådan avregistrering. Ansökan görs då hos Skatteverket.

Kommentar

Mot bakgrund av att de nya bestämmelserna ska vara genomförda 1 januari 2019 är utgångspunkten att riksdagen ska ta beslut i frågan under hösten. Ni som säljer elektroniska tjänster och liknande till privatpersoner (eller andra icke beskattningsbara personer) i andra EU-länder är välkomna att höra av er till oss. Vi kan hjälpa er med en genomgång och bedömning av era förhållanden samt vilka effekter de föreslagna reglerna skulle kunna få för er.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter? Kontakta oss på PwC

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall.

Kontakt: 010-212 88 75 cecilia.rasmusson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Budgetpropositionen för 2024 - så här ser skatteförslagen ut

Idag den 20 september 2023 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 till riksdagen. Regeringen prioriterar att bekämpa inflationen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momslagen - ny systematik och vissa materiella ändringar

Den 1 juli 2023 trädde den nya mervärdesskattelagen (2023:200) (NML) i kraft. Den nya lagen medför i huvudsak en ny systematik samt vissa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till ändrade regler om jämkning av moms

Som vi tidigare har skrivit om på Tax matters har EU-domstolen i en dom från november 2020 uttalat att de svenska reglerna om jämkning av ...

Läs artikeln