Vilket bolag ska underrätta Skatteverket vid anställning av tredjelandsmedborgare?

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-talentNyligen infördes en skyldighet för arbetsgivare att anmäla till Skatteverket då man anställer vissa utländska medborgare för arbete i Sverige. Det har nu klargjorts vilket bolag som ska göra anmälan vid utsändning från ett utländskt koncernföretag.

Sedan den 1 augusti 2013 finns regler i utlänningslagen som bland annat innebär att arbetsgivare kan straffas med böter eller fängelse om man anställer utlänningar som inte har rätt att vistas i Sverige. Arbetsgivaren måste kontrollera att den man tänker anställa har arbets- och uppehållstillstånd i Sverige. Arbetsgivaren ska också spara kopia på handlingen så länge anställningen pågår och i minst tolv månader efter att den har upphört.

Arbetsgivaren ska underrätta Skatteverket

Reglerna säger också att arbetsgivaren ska underrätta Skatteverket när man anställt tredjelandsmedborgare, det vill säga en person som inte är medborgare i ett EU-land, EES-land eller Schweiz. Skyldigheten omfattar även utländska arbetsgivare och gäller också om det utländska företaget saknar ett fast driftställe i Sverige. Sker inte denna underrättelse kan böter eller fängelse bli aktuellt.

Det är vanligt att utländska bolag skickar anställda till Sverige för arbete i ett svenskt koncernbolag. Vid sådana utsändningar är det vanligt att det svenska bolaget, bland annat av praktiska skäl, anges som arbetsgivare i en ansökan om arbetstillstånd. Det har i dessa fall varit oklart om vem, det utländska eller det svenska bolaget, som ska registrera den anställde hos Skatteverket.

Svar från Skatteverket

PwC har av Skatteverket fått bekräftat att myndigheten anser att det är den arbetsgivare som anges i ansökan om arbetstillstånd som även ska registrera den utländska arbetstagaren hos Skatteverket.

Magnus Westman

Magnus Westman

Magnus Westman arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning. Magnus har tidigare arbetat sex år på Skatteverket med internationell individ- och bolagsbeskattning och varit projektledare för internationella beskattningsfrågor.
010-212 48 33
Magnus Westman works with international personal taxation at PwC’s office in Stockholm. Magnus spent six years with the Swedish Tax Agency, working with international personal and corporate taxation, and was a project manager for issues relating to international taxation.
+46 10 212 48 33

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln