Utökad skyldighet för företag att göra skatteavdrag

‹ Tillbaka till artiklarna

Vid årsskiftet kommer det att införas nya regler om skatteavdrag från ersättning för arbete. De nya reglerna blir till exempel aktuella för svenska företag som betalar ersättning till utländska företag utan svensk F-skatt. Den största skillnaden blir att skatteavdrag alltid ska göras från ersättning till utländska företag utan F-skatt för arbete inom verksamhet i Sverige.

Nuvarande regler

Den som betalar ut ersättning för arbete har en skyldighet att bedöma om det ska göras skatteavdrag från ersättningen eller inte. Om mottagaren är godkänd för svensk F-skatt är bedömningen enkel. Då ska inget skatteavdrag med 30 procent av beloppet att göras. När det däremot är en ersättning som betalas till ett utländskt företag utan F-skatt som utför arbete i Sverige är bedömningen mer komplex. Då avgörs bedömningen av om det utländska företaget har ett så kallat fast driftställe eller inte i Sverige. Om det utländska företaget har ett fast driftställe ska skatteavdrag göras, annars inte. Att avgöra om ett utländskt företag har ett fast driftställe i Sverige är en komplicerad skatterättslig fråga som baseras på flertalet omständigheter. Vid en felaktig bedömning riskerar utbetalaren att drabbas av solidariskt ansvar motsvarande det skatteavdrag som borde ha skett. Det finns även en risk att Skatteverket påför ett skattetillägg om 5 procent av den skatt som borde ha dragits av. Syftet med de nya reglerna är att utbetalaren inte ska behöva göra denna bedömning.

Nya regler

De nya reglerna innebär att utbetalaren inte kommer behöva bedöma om det utländska bolaget har ett fast driftställe i Sverige. Det enda utbetalaren kommer behöva undersöka är om mottagaren är godkänd för svensk F-skatt eller inte. Om mottagaren inte är godkänd för svensk F-skatt kommer skatteavdrag alltid att behöva göras från ersättning för arbete som utförts i Sverige. I vissa fall kan även arbete som utförs i utlandet, men som är inom ramen för det arbete som utförs i Sverige, anses vara utfört i Sverige. Ett utländskt företag kan få en svensk F-skattsedel utan att vara skattskyldig i Sverige.

Konsekvenser

I och med de nya reglerna kommer det i vissa fall att göras skatteavdrag trots att det utländska företaget inte har en skattskyldighet i Sverige. Det utländska företaget kommer i ett sådant fall få tillbaka den avdragna skatten i och med att skattskyldighet och slutlig skatt fastställs. Det kan ta lång tid från att skatteavdraget görs tills dess att pengarna återbetalas. För att undvika att hamna i den situationen finns tre olika alternativ. Det utländska bolaget kan

  • ansöka om godkännande för svensk F-skatt
  • begära beslut om befrielse från skatteavdrag
  • ansöka om särskild beräkningsgrund eller om förtidsåterbetalning.

För att Skatteverket ska kunna bedöma om den avdragna skatten ska betalas tillbaka till de utländska bolagen införs en uppgiftsskyldighet för bolag som inte deklarerar i Sverige. Uppgiftsskyldigheten innebär att utländska bolag som inte är deklarationsskyldiga i Sverige istället kommer att behöva lämna vissa uppgifter om verksamheten.

De utländska bolag som framförallt påverkas av de nya reglerna är bolag som inte har, eller kommer få, ett fast driftställe i Sverige.

Vår rekommendation

Vi rekommenderar att bolag ser över sina interna rutiner vad avser utbetalningar till utländska leverantörer i den mån betalningarna avser ersättning för arbete som utförts i Sverige. Här behöver man säkerställa att mottagarna har en F-skatt registrering.

Vi föreslår också att svenska bolag tar upp en dialog med utländska leverantörer som har personal som utför arbete i Sverige för att informera om de nya reglerna och kravet på F-skatt.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Johannes Jansson

Johannes Jansson

Johannes Jansson arbetar med skatterådgivning på PwC:s kontor i Örebro. Kontakt: +46 72 997 25 13, johannes.jansson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln