Nytt ställningstagande – uthyrning av vårdpersonal anses momspliktigt

TM_pattern-10 ‹ Tillbaka till artiklarna

Uthyrning av vårdpersonal anses momspliktigtSom vi tidigare skrivit om på Tax matters, kom Högsta förvaltningsdomstolen före sommaren med en dom (HFD 2018 ref. 41) som innebär att moms ska debiteras när ett bemanningsföretag hyr ut legitimerad vårdpersonal. Sedan dess har branschen väntat på besked om hur Skatteverket tolkar domen. Skatteverket har nu publicerat ett ställningstagande, som innebär en väsentligt ändrad tillämpning jämfört med tidigare.

Skatteverkets ställningstagande berör uthyrning av både sjuk- och tandvårdspersonal.

HFD har i sin dom slagit fast att uthyrning av vårdpersonal inte i sig utgör en momsfri vårdtjänst. Skatteverket menar att det är fråga om uthyrning av personal när köparen av tjänsten ansvarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna, medan säljaren av tjänsten ställer arbetskraft till förfogande.

Enligt Skatteverkets tolkning är det endast den som tillhandahåller vården för egen räkning och under eget ansvar, det vill säga driver den vårdmottagning som tillhandahåller vården direkt till patienten, som kan anses tillhandahålla en momsfri vårdtjänst. Skatteverket menar därför att bemanningsföretag och läkare som bildat eget bolag och hyr ut personal, som huvudregel måste debitera 25 procent moms på uthyrningen.

Även om personaluthyrning inte klassificeras som en vårdtjänst kan uthyrningstjänsten ändå vara momsfri om den har nära anknytning till sjukvård eller tandvård. För att uthyrning av personal ska kunna vara nära anknuten till sjukvård eller tandvård, krävs enligt Skatteverket att tre kriterier ska vara uppfyllda:

  • Både tillhandahållaren av personal och köparen ska driva vårdmottagningar som huvudsakligen (> 75 procent) tillhandahåller sjukvård eller tandvård
  • Tjänsten ska vara absolut nödvändig för den undantagna vårdtjänsten
  • Det grundläggande syftet med tjänsten får inte vara att vinna ytterligare intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala moms.

Eftersom ställningstagandet innebär en förändring i förhållande till Skatteverkets tidigare uppfattning avser Skatteverket inte fatta några beslut till berörda företags nackdel förrän efter den 1 juli 2019.

Kommentar

HFD:s dom och Skatteverkets ställningstagande kommer att medföra stora momseffekter inom sjukvårds- och tandvårdsbranschen och riskerar att leda till ökad konkurrenssnedvridning mellan vårdverksamheter som bedrivs i privat och offentlig regi.

Alla vårdföretag som hyr ut eller hyr in vårdpersonal bör analysera vilka momseffekter det ändrade rättsläget medför och fundera på hur verksamheten bör organiseras för att minimera risken för momsinlåsningar.

Har ni några frågor om hur momsfrågan påverkar er verksamhet är ni välkomna att kontakta oss.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Henrik Ivarsson och Madeleine Mogren

Henrik Ivarsson och Madeleine Mogren

Henrik Ivarsson och Madeleine Mogren arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad och Malmö.
Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Madeleine: 010-212 92 24, madeleine.mogren@pwc.com
Henrik Ivarsson and Madeleine Mogren works with Value Added Taxes at PwC's office in Kristianstad and Malmö.
Henrik: +46 10 212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Madeleine: +46 10 212 92 24, madeleine.mogren@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln