<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Strängare regler avseende Transfer Pricing införs i Ungern

Mönster transfer pricing ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 21 juni 2022 lämnade den ungerska regeringen in ett nytt lagförslag (Bill T/360) kopplat till internprissättning. De nya regleringarna träffar multinationella koncerner med verksamhet i Ungern och innebär bland annat att strängare straffavgifter utgår vid utebliven Transfer Pricing-dokumentation, samt att nya rapporteringskrav träder i kraft. Med hänsyn till att reglerna aktualiseras under räkenskapsår 2022 behöver multinationella koncerner redan nu bilda sig en förståelse för vad lagförslaget innebär för att undvika höga straffavgifter.

Föreslagna förändringar i lagförslaget

I huvudsak innebär lagförslaget att straffavgifter höjs markant vid missad Transfer Pricing-dokumentation, höjda avgifter för prissättningsbesked (APA) samt att nya rapporteringskrav aktualiseras. En sammanfattning av vad ikraftträdandet av lagförslaget innebär för förändringar på området redogörs för nedan.

Höjda straffavgifter vid utebliven Transfer Pricing-dokumentation

Genom lagförslaget höjs den maximala straffavgiften för missad Transfer Pricing-dokumentation från 2 miljoner ungerska forint (cirka 50 000 svenska kronor) till 5 miljoner forint (cirka 130 000 kronor). Vid upprepade överträdelser av regleringarna höjs den maximala straffavgiften från 4 miljoner forint (cirka 110 000 kronor) till 10 miljoner forint (cirka 270 000 kronor). Från och med 2023 kan multinationella koncerner med enheter i Ungern som missar att upprätta dokumentation, förbereder dokumentationen försent eller tar fram dokumentation som inte är i linje med ungersk lagstiftning förvänta sig rejält höjda straffavgifter.

Höjda avgifter för prissättningsbesked (APA)

Multinationella koncerner kommer fortsättningsvis ha möjlighet till att erhålla ett prissättningsbesked i Ungern men till en högre avgift. För de fall där det handlar om unilaterala prissättningsbesked höjs avgiften från 2 miljoner forint (cirka 50 000 kronor) till 5 miljoner forint (cirka 130 000 kronor). I de fall där det handlar om bilaterala eller multilaterala prissättningsbesked höjs avgiften från 2 miljoner forint (cirka 50 000 kronor) till 8 miljoner forint (cirka 210 000 kronor).

Nya rapporteringskrav

Nuvarande regler innebär att skattebetalare i Ungern som varit tvungna att förbereda Transfer Pricing-dokumentation inte behöver lämna in dokumentationen eller relevant Transfer Pricing material till ungersk skattemyndighet i samband med deklarationen. Genom lagförslaget planeras emellertid nya obligatoriska rapporteringskrav. Enligt lagförslaget, ska skattebetalare som uppfyller reglerna om dokumentationsskyldighet även rapportera in, till ungersk skattemyndighet, underlag som ligger till grund för att bolaget applicerar armlängdsmässiga priser. Således innebär lagförslaget att skattebetalare fortfarande inte behöver skicka in själva Transfer Pricing-dokumentationen till ungersk skattemyndighet, emellertid kommer skattebetalare behöva skicka in underlaget som ligger till grund för att armlängdsmässiga priser appliceras. Ungerska regeringen har ännu inte preciserat vilket underlag som kommer efterfrågas. Detta kommer istället att förtydligas i en framtida planerad dekret. Det nya rapporteringskravet kommer aktualiseras för första gången för skattebetalare som lämnar in en bolagsdeklaration efter 31 december 2022.

Våra kommentarer

För att undvika påförande av höjda straffavgifter bör multinationella koncerner med verksamhet i Ungern agera med noggrannhet och upprätta en fullständig dokumentation av koncerninterna transaktioner. Ungern vill med stor sannolikhet avskräcka multinationella koncerner från att överträda lagstiftningen, varför höjningarna av straffavgifterna är så pass höga.

Vidare ser vi hur internprissättning blir en allt viktigare fråga för Ungern att hantera i och med det nya lagförslaget. För att undvika onödiga straffavgifter och ligga i framkant på vad som förväntas av ett ungersk bolag rekommenderar vi att multinationella koncerner med verksamhet i Ungern redan nu sätter sig in i bestämmelserna och förbereder sig på dessa förändringar.

Ytterligare exempel på obligatorisk uppgiftslämnande avser de danska bestämmelserna där Transfer Pricing-dokumentation (Master File samt Local File) årligen ska lämnas in till danska skattemyndigheten. Detta ska göras senast 60 dagar efter att inkomstdeklarationen ska lämnas in.

För mer information om de danska regleringarna vänligen läs följande artikel:
Internprissättning - Danmark har fastställt förslag om ändrade dokumentationsregler

Om ni har verksamhet i Ungern och behöver hjälp med internprissättningsfrågor är ni välkomna till oss på PwC.Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Simon Bepalo & Behrang Nikou

Simon Bepalo & Behrang Nikou

Simon Bepalo och Behrang Nikou arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Västerås respektive Malmö med internprissättningsfrågor.
Simon: 072-880 93 40, simon.bepalo@pwc.com
Behrang: 072-997 27 06, behrang.nikou@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Offentlig CbCR-rapportering: Rumänien först ut men Sverige är på tur

De offentliga land-för-land-rapporteringsreglerna, mer kända som public country-by-country reporting (CbCR), blev antagna av ...

Läs artikeln