OECD:s slutliga rekommendationer gällande BEPS

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orangeIgår, den 5 oktober, publicerade OECD sina slutliga rekommendationer gällande BEPS-projektet. G20-ländernas finansministrar kommer senare denna vecka att behandla dessa rekommendationer till ändringar i internationella skatteregler och tillhörande implementeringsplaner.

En sammanfattning av PwC:s reflektioner på rekommendationerna finns i bifogat nyhetsbrev.

BEPS handlingspunkter kan i princip kategoriseras i tre olika fokusområden:

  • Ökade substanskrav - avser att säkerställa att beskattning sker med utgångspunkt i var värde skapas.
  • Stoppa utnyttjandet av olikheter i nationella lagstiftningar för att uppnå skattefördelar - avser att förhindra främst situationer där dubbel skattefrihet på inkomster eller dubbel avdragsrätt för kostnader kan uppnås.
  • Ökad transparens - innebär ökad informationsgivning till skattemyndigheter avseende multinationella företags skattesituation.

Därutöver adresserar BEPS främst de särskilda skattefrågor som uppkommer inom den digitala ekonomin, förbättring av tvistelösningsmekanismer för att undanröja dubbelbeskattning och införandet av ett multinationellt verktyg för att se till att BEPS implementeras snabbt och enhetligt i dubbelbeskattningsavtal.

Vi ser främst tre stora förändringar som BEPS kan komma att leda till:

  • En direkt och tydlig påverkan på de skatteregler som gäller för de multinationella företagen.
  • Enskilda länder som introducerar andra regler än vad OECD rekommenderar på grund av missnöje med utfallet av BEPS-projektet.
  • En ökad aktivitet och ett ökat ifrågasättande från skattemyndigheter runt om i världen.

OECD kommer att arbeta vidare med flera av handlingspunkterna, men det är tydligt att alla multinationella företag kommer att påverkas av BEPS och att denna påverkan inträder nu.

PwC följer löpande utvecklingen gällande BEPS och vi kommer att återkomma med mer detaljerade kommentarer på de olika handlingspunkterna inom kort.

Läs Tax Policy Bulletin om OECD:s rekommendationer

Webseminarium om BEPS

Onsdagen den 7 oktober klockan 17:00 bjuder vi in till webseminarium om OECD:s slutliga rapport om BEPS. På seminariet kommer vi att gå igenom projektet i sin helhet och även titta på vad vi kan förvänta oss framåt gällande implementationen.

Tid: Onsdagen den 7 oktober 2015 klockan 17:00 (svensk tid). Seminariet hålls på engelska. Genom att anmäla dig får du även möjlighet att lyssna på webseminariet vid ett senare tillfälle.

Läs mer och registrera dig här

Har du frågor om företagsbeskattning?

Andreas Carlsson

Andreas Carlsson

Andreas Carlsson arbetar med nationella och internationella skattefrågor på PwC i Stockholm med särskilt fokus på omstruktureringar och förvärv.
010-212 95 27
Andreas Carlsson works with national and international tax issues at PwC in Stockholm, specialising in restructurings and acquisitions.
+46 10 212 95 27

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln