Socialt entreprenörskap och filantropi

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0005_orange.pngSom rådgivare ser vi bland entreprenörer en tydlig trend vad gäller intresset för socialt entreprenörskap och filantropi. Med socialt entreprenörskap avser jag här att företagande, helt eller delvis, används som organisationsform för att lösa viktiga problem i samhället. Hur fungerar dagens skatteregler i detta hänseende och finns det behov av nya justerade regler?

Historiskt har socialt entreprenörskap och filantropi varit mer starkt förekommande i den anglosaxiska delen av världen. I Skandinavien har uppfattningen historiskt varit att det är samhället, via skattsedeln, som ska sköta viktiga uppgifter som dessa. I tider av stora utmaningar för samhället, exempelvis immigration och geopolitik, är jag övertygad om att ett starkt samarbete mellan det offentliga och civilsamhället är nödvändigt för att lyckas med de stora utmaningar vi ställs inför.

Min erfarenhet är att framgångsrika entreprenörer med framgångsrika resor bakom sig många gånger har en mycket stark vilja att ge tillbaka till samhället och bidra till en bättre värld.

I Sverige har vi, till skillnad mot exempelvis USA, egentligen inte några skattelättnader för filantropi. Det finns ett tydligt förbud mot gåvor såväl i aktiebolagslagen som i inkomstskattelagen. Aktiebolagets syfte är att generera vinst och något avdrag ges i princip inte för gåvor. Detta är goda grundprinciper. Att en gåva lämnas endast av skatteskäl skulle vi möjligen kunna anlägga ett moraliskt perspektiv på. Enligt min uppfattning bedrivs således varken socialt entreprenörskap eller filantropi av skatteskäl.

Goda exempel på socialt entreprenörskap i Sverige är till exempel Mattecentrum och appen Welcome som har till syfte att minska utanförskapet för flyktingar.

En stark trend avseende socialt entreprenörskap och filantropi är grundad på föreställningen att det vi gör ska vara meningsfullt och långsiktigt ansvarsfullt och hållbart.

Seminarium i Almedalen onsdagen den 6 juli

I Almedalen bjuder vi in till seminarium med temat Socialt entreprenörskap och filantropi – modeller för att lösa samhällsutmaningar. Detta tillsammans med Entreprenörskapsforum. Deltagare i vår panel är Niklas Adalberth, en av grundarna till Klarna, Madeleine Linins Mörner, director på Axfoundation, Pontus Braunerhjelm, professor Entreprenörskapsforum, Nina Hoas, filantropirådgivare på UBS, Henrik Steinbrecher, PwC Network Middle Market leader och undertecknad.

Läs mer om seminariet här

På vår blogg ”PwC i Almedalen” hittar du alla våra seminarier. Där kan du även följa våra seminarier live om du inte har möjlighet att närvara i Visby. Väl mött!

Peter Hellqvist, Middle Market leader PwC Sweden

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-212 52 91
Peter Hellqvist works with tax issues at PwC’s office in Stockholm, focusing on matters such as owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 52 91

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln