Socialt entreprenörskap och filantropi

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0005_orange.pngSom rådgivare ser vi bland entreprenörer en tydlig trend vad gäller intresset för socialt entreprenörskap och filantropi. Med socialt entreprenörskap avser jag här att företagande, helt eller delvis, används som organisationsform för att lösa viktiga problem i samhället. Hur fungerar dagens skatteregler i detta hänseende och finns det behov av nya justerade regler?

Historiskt har socialt entreprenörskap och filantropi varit mer starkt förekommande i den anglosaxiska delen av världen. I Skandinavien har uppfattningen historiskt varit att det är samhället, via skattsedeln, som ska sköta viktiga uppgifter som dessa. I tider av stora utmaningar för samhället, exempelvis immigration och geopolitik, är jag övertygad om att ett starkt samarbete mellan det offentliga och civilsamhället är nödvändigt för att lyckas med de stora utmaningar vi ställs inför.

Min erfarenhet är att framgångsrika entreprenörer med framgångsrika resor bakom sig många gånger har en mycket stark vilja att ge tillbaka till samhället och bidra till en bättre värld.

I Sverige har vi, till skillnad mot exempelvis USA, egentligen inte några skattelättnader för filantropi. Det finns ett tydligt förbud mot gåvor såväl i aktiebolagslagen som i inkomstskattelagen. Aktiebolagets syfte är att generera vinst och något avdrag ges i princip inte för gåvor. Detta är goda grundprinciper. Att en gåva lämnas endast av skatteskäl skulle vi möjligen kunna anlägga ett moraliskt perspektiv på. Enligt min uppfattning bedrivs således varken socialt entreprenörskap eller filantropi av skatteskäl.

Goda exempel på socialt entreprenörskap i Sverige är till exempel Mattecentrum och appen Welcome som har till syfte att minska utanförskapet för flyktingar.

En stark trend avseende socialt entreprenörskap och filantropi är grundad på föreställningen att det vi gör ska vara meningsfullt och långsiktigt ansvarsfullt och hållbart.

Seminarium i Almedalen onsdagen den 6 juli

I Almedalen bjuder vi in till seminarium med temat Socialt entreprenörskap och filantropi – modeller för att lösa samhällsutmaningar. Detta tillsammans med Entreprenörskapsforum. Deltagare i vår panel är Niklas Adalberth, en av grundarna till Klarna, Madeleine Linins Mörner, director på Axfoundation, Pontus Braunerhjelm, professor Entreprenörskapsforum, Nina Hoas, filantropirådgivare på UBS, Henrik Steinbrecher, PwC Network Middle Market leader och undertecknad.

Läs mer om seminariet här

På vår blogg ”PwC i Almedalen” hittar du alla våra seminarier. Där kan du även följa våra seminarier live om du inte har möjlighet att närvara i Visby. Väl mött!

Peter Hellqvist, Middle Market leader PwC Sweden

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-212 52 91
Peter Hellqvist works with tax issues at PwC’s office in Stockholm, focusing on matters such as owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 52 91

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Guide till regeringens stödåtgärder: vilka de är och hur de används

Korttidspermittering, sänkta arbetsgivaravgifter och slopad karensdag. Det är några av regeringens krisåtgärder för att rädda svenska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Annika Winsth i PwC:s serie om framtidens skatter

Intervjuserien Jakten på den försvunna skattereformen fortsätter nu med Annika Winsth – chefekonom på Nordea. Kommer vi i mål med en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Deklaration 2020 – guide för fåmansföretagare

Covid-19 eller ej, den 4 maj är de flesta skyldiga att ha lämnat in sin deklaration. Delägare i fåmansföretag har en del extra att tänka på ...

Läs artikeln