Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Skattetransparens – alltmer i fokus för både företag och lagstiftare

Av Pär Magnus Wiséen, 16 november 2016

Rapport_Tax_Transparency_and_CbCR.jpgNu kommer vår senaste uppdatering av Tax transparency and country-by-country reporting – BEPS and beyond. Publikationen innehåller en sammanfattning och jämförelse av de viktigaste landsspecifika rapporteringskraven. Du får en användbar referensguide till nuvarande och kommande bestämmelser med länkar till gällande lagsitftning och anvisningar.

Sedan vi offentliggjorde vår senaste genomgång av skattetransparens och de landsspecifika rapporteringskraven har obligatoriska krav på skatterapportering införts i allt snabbare takt. Här beskriver vi bland annat följande ändringar:

  • Regler för rapportering av landsspecifika uppgifter till skattemyndigheterna enligt OECD:s BEPS action 13
  • Reviderade riktlinjer för utvinningsindustrins initiativ för ökad öppenhet
  • Slutliga bestämmelser för utvinningsbolag som är noterade i USA enligt Dodd-Frank Section 1504.

Vi tittar också närmare på EU:s diskussioner om möjligheterna att ta fram offentliga krav på landsspecifik rapportering för stora multinationella företag.

Vi hoppas att du kommer att få nytta av den här publikationen. Kontakta oss på PwC om du vill veta mer eller undrar över någon annan skattepolitisk fråga.

Läs publikationen här

Har du frågor om företagsbeskattning?

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen
Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95
Pär Magnus Wiséen works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups.
+46 10 213 32 95

paer.magnus.wiseen@pwc.com
Hitta mig på:

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.