Regelefterlevnad för svenska företag i Indien

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Regelefterlevnad för svenska företag i IndienUnder de senaste åren har nationell lagstiftning och regler på skatteområdet i Indien varit föremål för diskussion. Det har inneburit vissa utmaningar för många utländska företag när de ska inleda verksamhet i Indien och/eller med indiska företag. Den indiska regeringen har dock antagit nya bestämmelser inom skatteområdet för att underlätta, både för företag men också för myndigheterna i deras arbete.

Ett exempel är åtgärder som lett till digitalisering inom hantering av skatteärenden som spås öka transparensen och effektiviteten vid myndigheternas handläggning. Som ett resultat av ökat fokus och prioritet från den indiska regeringen inom skatteområdet och därmed också regleringen av att driva företag i Indien, är det av vikt att också företagen skapar sig en medvetenhet och viss kunskap om de olika processerna och vad som numera krävs för att starta och driva bolag i Indien.

Mot bakgrund av denna nya trend har vi på PwC identifierat några huvudpunkter som utländska företag bör ha i åtanke när de står inför en eventuell expandering på den indiska marknaden, för att i så stor utsträckning som möjligt verka inom ramen för gällande lagar och regler. Några viktiga grundfrågor har till exempel varit vem eller vilken part som är skyldig att fullfölja vilka åtaganden, och när i processen detta generellt ska ske.

Seminarium den 2 oktober i Stockholm

Den 2 oktober håller vi ett seminarium där vi för en diskussion kring de moment som ska fullföljas i processen mot att inleda verksamhet eller starta bolag i Indien, men också vilka skyldigheter som finns för att fortsätta driva affärsverksamhet i Indien. Seminariet är av intresse för olika typer av bolag som vill lära sig mer om hur man driver verksamhet i Indien, oavsett branschinriktning och storlek.

Missa inte detta interaktiva seminarium om hur företag navigerar i det indiska regelverket för utländska företag och beskattning.

Här är några frågor vi kommer att diskutera:

  • Investera i Indien: En översikt;
  • Möjligheter och utmaningar i Indien;
  • Det indiska regelverket och tillämplig lagstiftning;
  • Den indiska skattelagstiftningen; och
  • Att driva affärsverksamhet i Indien.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Läs mer och anmäl dig här

Har du frågor om företagsbeskattning?

Rohit Sidhwani och Emiliha Ferrão

Rohit Sidhwani och Emiliha Ferrão

Rohit Sidhwani och Emiliha Ferrão arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Rohit arbetar med internprissättningsfrågor och har erfarenhet av olika områden inom internationell beskattning och finansiella transaktioner och Emiliha arbetar med internprissättningsfrågor.
Rohit: 010-212 99 91, rohit.sidhwani@pwc.com
Emiliha: 010-212 73 89, emiliha.ferrao@pwc.com
Rohit Sidhwani och Emiliha Ferrão works at PwC’s office in Stockholm. Rohit works with transfer pricing and he has experience in international tax, tax reporting, mergers & acquisitions, treasury and financial transactions and Emiliha works with transfer pricing.
Rohit: +46 10 212 99 91, rohit.sidhwani@pwc.com
Emiliha: +46 10 212 73 89, emiliha.ferrao@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avsnitt i PwC:s serie om skatter: Joar Forssell inte nöjd med hur finansministern drivit frågan om en skattereform

  Som ungdomspolitiker tog Joar Forssell fram ett förslag till skattereform tillsammans med SSU:s ordförande Philip Botström. Hur ser Joar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdragsreglerna: nytt kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas

Skatteverket publicerade den 7 maj ett nytt ställningstagande kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas. Ställningstagandet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets nya ställningstagande till finansiella garantier inom koncerner

Skatteverkets två tidigare ställningstaganden gällande finansiella garantier ersätts av ett nytt för att bättre stämma överens med ...

Läs artikeln