<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Omvänd skattskyldighet för moms på mobiler och bärbara datorer – allt om det nya förslaget

Läsplatta och mobiltelefon ‹ Tillbaka till artiklarna

Finansdepartementet föreslår att försäljning av bland annat mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer ska omfattas av omvänd skattskyldighet för moms. En sådan ändring innebär att både säljare och köpare måste vara uppmärksamma på hur momsen ska hanteras vid varje försäljning och inköp av sådana varor. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Omvänd skattskyldighet innebär att köparen, istället för säljaren, ansvarar för att redovisa utgående moms på transaktionen. I praktiken går det till så att säljaren inte debiterar utgående moms på fakturan, utan skriver en hänvisning till “omvänd skattskyldighet”. Köparen räknar därefter fram och deklarerar den utgående momsen på förvärvet. Om köparen gör sina inköp i momspliktig verksamhet drar köparen även av samma belopp, ingående moms, i momsdeklarationen. Denna teknik används framförallt i internationella transaktioner, men förekommer även i vissa nationella sammanhang.

Bakgrunden till förslaget är att det förekommer omfattande momsbedrägerier vid försäljning av mobiltelefoner och IP-telefoni. Bedrägerierna består i att säljaren debiterar moms som köparen gör avdrag för. Säljaren redovisar dock aldrig in den utgående momsen till staten. Ett införande av de föreslagna ändringarna skulle omöjliggöra denna form av bedrägeri.

Läs även: Ett steg närmare omvänd skattskyldighet för moms på bland annat mobiler och bärbara datorer

Nya varor för omvänd skattskyldighet

Idag finns det regler om omvänd skattskyldighet för moms vid försäljning mellan svenska företag av vissa varor och tjänster, till exempel byggtjänster, guld och skrot av viss metall. Finansdepartementet föreslår nu att omvänd skattskyldighet ska införas för försäljning av

  • mobiltelefoner
  • integrerade kretsanordningar
  • spelkonsoler
  • pekdatorer 
  • bärbara datorer

Finansdepartementet föreslår att omvänd skattskyldighet ska tillämpas endast om det totala beskattningsunderlaget överstiger 100 000 kronor i fakturan och om köparen är momsregistrerad. Reglerna är tillämpliga oavsett om köparen säljer varor som omfattas av omvänd skattskyldighet eller inte.

Exempel

  1. Ett företag köper mobiltelefoner för 50 000 kronor. Säljaren ska fakturera med moms. 
  2. Ett företag köper mobiltelefoner för 110 000 kronor. Säljaren ska fakturera med omvänd skattskyldighet. Köparen beräknar och redovisar utgående moms. Om köparen har full avdragsrätt för ingående moms drar köparen av samma momsbelopp (rutorna 23, 30 och 48 i momsdeklarationen). 
  3. Ett företag köper mobiltelefoner för 95 000 kronor och mobiltillbehör för 10 000 kronor. Säljaren ställer ut en gemensam faktura för försäljningen. Säljaren ska fakturera med moms eftersom 100 000 kronorgränsen kräver att det är sådana varor som omfattas av de nya reglerna som överstiger 100 000 kronor i fakturan. Mobiltillbehör omfattas inte av de nya reglerna.
  4. Ett företag köper mobiltelefoner för 120 000 kronor och mobiltillbehör för 10 000 kronor. Säljaren ställer ut en gemensam faktura för försäljningen. Säljaren ska fakturera den del som avser försäljning av mobiltelefoner med omvänd skattskyldighet, medan den del som avser mobiltillbehör faktureras med svensk moms. Fakturan ska alltså innehålla moms om 2 500 kronor och en hänvisning till omvänd skattskyldighet för moms på den del som avser mobiltelefonerna.

Kommentar

Om de föreslagna reglerna införs ställer det krav på både säljare och köpare i att  vara uppmärksamma på fakturor med nämnda varor samt ha system och rutiner för att hantera momsen rätt. Vid en försäljning behöver först en bedömning göras av om varorna är sådana att de ska omfattas av omvänd skattskyldighet. Därefter behöver det bedömas om beskattningsunderlaget för varorna uppgår till 100 000 kronor i fakturan.

Om en säljare felaktigt debiterar moms på fakturan trots att omvänd skattskyldighet borde ha tillämpats, innebär det att säljaren måste redovisa den moms som har debiterats. Om köparen yrkar avdrag för felaktigt debiterad moms riskerar köparen skattetillägg eftersom felaktigt debiterad moms aldrig är avdragsgill. 

Om en säljare felaktigt fakturerar utan moms (omvänd skattskyldighet) trots att moms borde ha debiterats är det säljaren som tar en risk för att påföras utgående moms och skattetillägg. För köparen innebär detta ingen risk, men om säljaren upptäcker och rättar felet kan köparen få en kreditnota och en ny faktura med moms och köparen behöver då rätta sin tidigare momsdeklaration.Har du frågor om moms? Läs mer och ta kontakt med oss på PwC

Hillevi Söderberg

Hillevi Söderberg

Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
+46 (0)729 809540 hillevi.soederberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nedsättning av moms vid återbäring i senare led

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom fastställt Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked om att ett bolag inte har rätt till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

CBAM - Rapporteringskrav för koldioxidutsläpp

EU:s förordning om en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) trädde officiellt i kraft den 17 maj 2023. Den 1 oktober 2023 inleddes ...

Läs artikeln