<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ett steg närmare omvänd skattskyldighet för moms på bland annat mobiler och bärbara datorer

Två män i konferensrum med rosa vägg ‹ Tillbaka till artiklarna

Tax matters har tidigare skrivit om regeringens förslag att omvänd skattskyldighet för moms ska införas på försäljningar av vissa varor och tjänster mellan företag. Många har ifrågasatt om företagens kostnader för hanteringen står i rimlig proportion till de ökade skatteintäkter som reglerna väntas medföra. Trots det har regeringen valt att gå vidare med ett något justerat förslag i en lagrådsremiss. Vi går igenom det omarbetade förslaget.

Omvänd skattskyldighet för moms innebär att säljaren fakturerar utan moms och att köparen beräknar och deklarerar (utgående) moms på sitt inköp. Om köparen bedriver momspliktig verksamhet har denne rätt att dra av samma momsbelopp (ingående moms) och det blir då ett nollsummespel i momsdeklarationen. Omvänd skattskyldighet kan bara bli aktuellt vid försäljning till företag.

Vad innebär förslaget om omvänd skattskyldighet?

Regeringens förslag innebär att omvänd skattskyldighet ska tillämpas vid försäljning av vissa varor när fakturabeloppet för dessa varor exklusive moms överstiger 100 000 kr. Om fakturabeloppet avseende den föreslagna typen av varor är lägre än gränsbeloppet på 100 000 kr ska säljaren istället fakturera med moms, 25 procent. I det ursprungliga förslaget föreslogs gränsbeloppet till 50 000 kr men detta har alltså höjts i det nya förslaget. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 april 2021.

Läs bakgrunden till förslaget: Omvänd skattskyldighet för moms på mobiler och bärbara datorer – allt om det nya förslaget

Vilka varor omfattas av förslaget?

Den omvända skattskyldigheten föreslås avse försäljning av

  • mobiltelefoner
  • integrerade kretsanordningar
  • spelkonsoler
  • pekdatorer 
  • bärbara datorer.

Inledningsvis föreslogs att omvänd skattskyldighet även ska tillämpas vid försäljning av telekommunikationstjänster, men det har nu strukits från förslaget. I lagrådsremissen förtydligas att begreppet mobiltelefoner omfattar alla produkter som har en mobiltelefonifunktion. Det innebär att till exempel klockor, hjälmar och surfplattor med inbyggd mobiltelefon omfattas av förslaget. Vad gäller integrerade kretsanordningar avser förslaget sådana som säljs separat och inte har integrerats med andra komponenter. 

En spelkonsol är en apparat som är speciellt anpassad för datorspel vars primära funktion är att spela datorspel på. I begreppet innefattas både spelkonsoler som kopplas till en bildskärm/tv och bärbara spelkonsoler. Stationära gamingdatorer omfattas inte av begreppet spelkonsoler. 

Pekdatorer omfattar portabla, platta datorer med tryckkänslig skärm, där användaren styr funktionerna med fingrarna på skärmen (surfplatta/läsplatta). Bärbara datorer omfattar en lättburen dator försedd med uppladdningsbart batteri för kortare bruk utan tillgång till nätström.

Vilka omfattas av förslaget?

Enligt nuvarande förslag ska omvänd skattskyldighet endast gälla vid försäljning till företag som är, eller borde vara, momsregistrerat. Om köparen inte är momsregistrerad ska säljaren fakturera med moms. I sådant fall har inte säljaren någon momsrisk. Om en säljare har fakturerat en köpare som borde vara momsregistrerad men av någon anledning inte är det, blir det en ökad kostnad för köparen eftersom den ingående momsen inte kan dras av. Köparen är likväl skyldig att redovisa utgående moms på sitt inköp och bör vidta åtgärder för en momsregistrering.

Lagrådsremissen innehåller välkomna förändringar

Att vissa försäljningar görs med omvänd skattskyldighet skapar mer administration för säljare och köpare. Lagrådsremissen innehåller välkomna förändringar för att underlätta för de företag som berörs av det nya förslaget. Den viktigaste förändringen är enligt vår mening att omvänd skattskyldighet bara kan bli aktuellt vid försäljning till köpare som är, eller borde vara, momsregistrerade. Det innebär att företag som inte är momsregistrerade slipper registrera sig enbart för att kunna deklarera moms på inköp av vissa varor. 

En säljare behöver bedöma om en försäljning ska faktureras med omvänd skattskyldighet i tre steg:

  1. Omfattas de sålda varorna av reglerna om omvänd skattskyldighet?
  2. Om ja, är köparen momsregistrerad?
  3. Om ja, överstiger fakturabeloppet för de varor som omfattas av bestämmelserna 100 000 kr exklusive moms?

Om förutsättningarna är uppfyllda ska faktureringen göras utan moms. En köpare behöver kontrollera fakturor som avser inköp av sådana varor för att säkerställa att momsen hanterats korrekt. Om säljaren felaktigt har debiterat moms på fakturan trots att omvänd skattskyldighet borde ha tillämpats har köparen inte rätt att dra av den debiterade momsen.

Har du frågor om moms? Läs mer och ta kontakt med oss på PwC

Hillevi Söderberg

Hillevi Söderberg

Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
+46 (0)729 809540 hillevi.soederberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD: Kapitalvinst/förlust uppstår när ett ränteswapavtal ersätts med nytt sådant avtal

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut och anser att ett ränteswapavtal ska anses avyttrat i sin helhet när det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln