Nytt EU-direktiv förenklar företagsinterna förflyttningar av tredjelandsmedborgare

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonEU antog i maj 2014 ett nytt direktiv som ska underlätta för företag utanför EU att sända anställda till sina koncernbolag eller filialer inom EU. Direktivet gör det även lättare för den anställdes familj att följa med.

Syftet med direktivet är att underlätta rörligheten inom unionen för tredjelandsmedborgare som är föremål för företagsinterna förflyttningar samt minska den administrativa bördan i samband med arbete i flera medlemsstater.

Tredjelandsmedborgare ska kunna få ett kombinerat uppehålls- och arbetstillstånd för koncerninterna förflyttningar. Det kombinerade tillståndet ska ge tredjelandsmedborgare och samtidigt deras familjer rätt att tillfälligt vistas och arbeta i det EU-land som utfärdat tillståndet. Detta gör att familjemedlemmarna kan följa med redan från starten av förflyttningen till EU. Familjemedlemmarna får också rätt att arbeta i det EU-land som utfärdat tillståndet under den period som tillståndet avser.

Hittills har det krävts separata ansökningar om visum/arbetstillstånd för varje land inom EU, även vid en transfer från ett EU-land till ett annat. Enligt det nya direktivet räcker det med att arbetstillstånd beviljas i en medlemsstat för att den anställde ska kunna arbeta också i andra EU-länder. Detta förutsätter att den anställde garanteras samma villkor och lön som en lokalanställd medarbetare.

Arbetet i ett annat EU-land än det som utfärdat det kombinerade tillståndet får uppgå till högst 90 dagar under en period om 180 dagar. Om perioden i det andra landet överstiger 90 dagar måste en speciell ansökan göras.

Direktivet omfattar chefer, specialister och praktikanter och det kombinerade tillståndet gäller i högst tre år för chefer och specialister och i högst ett år för praktikanter. För chefer och specialister gäller att de ska ha varit anställda inom koncernen i minst 3–12 månader utan uppehåll omedelbart före förflyttningen och minst 3–6 månader utan uppehåll när det gäller praktikanter. Det finns definierat i direktivet vilka som kan anses vara chef, specialist samt praktikant.

Direktivet ska vara implementerat i den nationella lagstiftningen senast den 29 november 2016. Direktivet gäller inte för Danmark, Storbritannien och Irland.

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen.
Kontakt: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln